czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Przetwory audiowizualne

Z cyklu: Przetwory audiowizualne
Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury

Wykład dr Magdaleny Kamińskiej „Wanna date my avatar? Internet jako medium autoprezentacji i kreowania tożsamości”

8.06.2010, godz. 18.00

Popularne poradniki psychologiczne ostrzegają: "nigdy nie dostaniesz drugiej szansy, by zrobić pierwsze wrażenie". Oszacowano, że w przypadku interakcji twarzą w twarz szansa ta trwa od pół minuty do czterech minut, a wnioski zostają zazwyczaj wyciągnięte na podstawie zaskakująco wątłych przesłanek. W zadaniu "rozszyfrowywania obcego" kierujemy się przede wszystkim bodźcami wizualnymi oraz kulturowo utrwalonymi przedzałożeniami: uprzedzeniami, uproszczeniami i stereotypami.

Niechętnie zmieniamy raz wyrobione zdanie, tym bardziej, że w błyskawicznie zmieniającym się świecie najczęściej istotnie nie mamy po temu drugiej okazji. W kulturze współczesnej, której uczestnicy bombardowani są nieustannie dużą ilością bodźców, nasila się zjawisko tzw. skąpstwa poznawczego. Dlatego skuteczna autoprezentacja, szczególnie zdolność do kontrolowania pierwszego wrażenia, jest dziś uważana za jedną z najważniejszych umiejętności społecznych.

Komunikacja komputerowo zapośredniczona ma charakter w przeważającej mierze werbalny. Psychologowie udowodnili, że wyciąganie wniosków na podstawie wyłącznie werbalnej autoprezentacji partnera interakcji stwarza dużo większe ryzyko pomyłki niż w przypadku kontaktu twarzą w twarz, bogatszego o elementy komunikacji niewerbalnej.

Skuteczne manipulowanie wrażeniem w Internecie wymaga więc szczególnych umiejętności komunikacyjnych. Odwrócenie proporcji między elementami werbalnymi i niewerbalnymi dodatkowo komplikuje i tak niełatwe zadanie "rozszyfrowania" partnera, zamieniając je, mówiąc słowami E. Goffmana, w "potencjalnie nieskończony cykl zatajania, odkrywania, fałszywego wnioskowania i ponownego odkrywania". Dlatego bezpieczeństwo w sieci ma wymiar nie tylko technologiczny, ale przede wszystkim społeczny, wiążąc się z uprawianym w niej szeroko procederem konstruowania, rekonstruowania, przetwarzania, negowania, rabowania i demaskowania tożsamości.

Magdalena Kamińska - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako ponowne zaczarowanie świata. Pytanie o status poznawczy koncepcji. Redaktorka i współautorka książek "Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury" i "Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej". Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pod roboczym tytułem "Kulturowa historia zabawek optycznych w Europie".

Przetwory audiowizualne - cykl spotkań ukazujący praktyki związane z różnymi sferami kultury audiowizualnej, zwłaszcza telewizji i internetu. Przedstawione i przedyskutowane zostaną praktyki telewidzów i internautów, które tworzą znaczące części współczesnych pejzaży kulturowych.

koordynatorka cyklu: Karolina Sikorska
karolina.sikorska@arsenal.art.pl
061 8529502

wstęp wolny

loga