sobota, 20 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Przetwory audiowizualne

Z cyklu: Przetwory audiowizualne
Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury

Wykład dr Magdaleny Kamińskiej „Wszystko co pudelek npisze to nie móś być prawdą!! E-tabloidy i fenomen cyberplotki”

18.05.2010, godz. 18.00

Tabloid, zwany w Polsce brukowcem lub bulwarówką, to odmiana wielkonakładowej, niewielkiej objętościowo, ilustrowanej gazety poświęconej doniesieniom z życia osób znanych. Cechuje go niewyrafinowany layout, ekspresyjność i prostota języka, koncentracja na "plotkarskich" tematach oraz sensacjonalny styl narracji Brukowce stanowią dziś coś w rodzaju żywego wyrzutu sumienia mediów opiniotwórczych, a także przedmiot zmartwienia wielu intelektualistów. Skoncentrowane na pogoni za skandalem, krwiożerczo wścibskie,
ujawniające cały cynizm "parcia na szkło" dominujący współczesną kulturę audiowizualną, traktowane są przez wielu jako etyczne i kulturowe zagrożenie, szczególnie że wymykają się z wyznaczonej sobie niszy, a ich sensacjonalistyczny dyskurs rozprzestrzenia się poza pole kultury popularnej (tzw. tabloidyzacja sfery publicznej).

W ciągu ostatnich trzech lat w Polsce rekordową poczytność zdobyły sobie cybertabloidy, czyli internetowe serwisy plotkarskie. Cybertabloid nie jest jednak po prostu bulwarówką w wydaniu online, choć są między nimi istotne podobieństwa. Czytelnicy e-tabloidów, którzy ujawniają swoje poglądy w shoutboxach Pudelka, Lansika czy Plotka, nie są już osobami nienajlepiej sytuowanymi materialnie i gorzej wykształconymi, jak nabywcy brukowców papierowych. To osoby, które w "realu" mogłyby się wstydzić zainteresowania światem plotek i skandali, lecz ukryte za nieprzezroczystym interfejsem mogą się oddawać do woli niskim przyjemnościom. Z tego powodu dziennikarze cybertabloidów posługują się często ironią i autoironią, tworząc formy bliskie autoparodii. Demonstrując lekceważący dystans wobec opisywanego świata i swojej w nim roli, aktywują wielopoziomowy, kampujący dyskurs nieczytelny dla czytelnika "z niższej półki", lecz przyciągający osoby o bardziej wyrafinowanych gustach, które w komentarzach włączają się do gry opozycyjnego dekodowania treści "śmieciowej kultury". Cybertabloid buduje i oferuje specyficzną przestrzeń quasi-spotkania z osobami "nieprzeciętnie przeciętnymi", eksploatując i wytwarzając zarazem fenomen celebryty. Spotkanie to nie wyczerpuje jednak się w formule parareligijnej "mszy", ale staje się pretekstem do interaktywnej dyskusji, jakimi środkami należy realizować cenione w danej kulturze wartości.

Magdalena Kamińska - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako ponowne zaczarowanie świata. Pytanie o status poznawczy koncepcji. Redaktorka i współautorka książek "Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury" i "Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej". Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pod roboczym tytułem "Kulturowa historia zabawek optycznych w Europie".

Przetwory audiowizualne - cykl spotkań ukazujący praktyki związane z różnymi sferami kultury audiowizualnej, zwłaszcza telewizji i internetu. Przedstawione i przedyskutowane zostaną praktyki telewidzów i internautów, które tworzą znaczące części współczesnych pejzaży kulturowych.

koordynatorka cyklu: Karolina Sikorska
karolina.sikorska@arsenal.art.pl
061 8529502

wstęp wolny

loga