środa, 17 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Przetwory audiowizualne

Przetwory audiowizualne
Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury

Wykład dr Magdaleny Kamińskiej – „Uwaga, zaraźliwe memy: perypetie znaku w internecie”
16.03.2010, godz. 18.00

Mem to hipotetyczny "gen kulturowy", rzekomo samopowielający się, mutujący i replikujący poprzez język, gesty, rytuały i inne ewolucyjnie doskonalone procedury zapamiętywania. Internetowy mem to metafora tego pojęcia. Widziany z perspektywy "memetycznej" internet nie jest medium przechowywania i transmisji znaków i tekstów kultury, lecz rozszczepiania ich i tworzenia powiązań między nimi. Wykład pokazuje, jak schematy transmisji memów i zbiorowo wypracowywane sposoby ich odczytywania współtworzą "mitologię" środowiska, kształtując społeczności wirtualne poprzez budowanie ich partykularnych kultur i przyczyniają się do formowania kultury globalnego internetu.

Magdalena Kamińska - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako ponowne zaczarowanie świata. Pytanie o status poznawczy koncepcji. Redaktorka i współautorka książek Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury i Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pod roboczym tytułem "Kulturowa historia zabawek optycznych w Europie"

Przetwory audiowizualne - cykl spotkań ukazujący praktyki związane z różnymi sferami kultury audiowizualnej, zwłaszcza telewizji i internetu. Przedstawione i przedyskutowane zostaną praktyki telewidzów i internautów, które tworzą znaczące części współczesnych pejzaży kulturowych.
Anglojęzyczna Wikipedia przez link Internet culture przekierowuje do hasła Internet. To techniczna pomyłka, która jednak wydaje się nieprzypadkowa: internet będący zarazem quantum wiedzy, praktyk kulturowych i ich wytworów można zdefiniować właśnie jako kulturę. Jest to niepokojąca wielu, bo kojarząca się z wielkimi dystopiami XX wieku kultura anomii, anonimowości i przemocy, która jest jednak równocześnie kulturą niezwykle kreatywną semiotycznie i agendą demokratyzacji współczesnego świata. Rozwój internetu nie poszedł w kierunku maksymalizacji immersji w rzeczywistość wirtualną skutkującej kompletnym oderwaniem użytkownika od rzeczywistości, jak prorokowano w latach 90. XX wieku (cyborgizacja, projekt postludzki itp.). Medium to zmienia dziś świat przede wszystkim poprzez praktyki życia codziennego i brikolaż znanych elementów kultury. Taki właśnie charakter mają fenomeny omawiane w proponowanym cyklu wykładów.

Kolejne terminy i tematy spotkań:

20.04.2010, godz. 18.00 - Gwiazdy internetu, czyli celebryci stylu zerowego. Od Pani Barbary do Pedomisia
18.05.2010, godz. 18.00 - Wszystko co pudelek npisze to nie móś być prawdą!! E-tabloidy i fenomen cyberplotki

koordynatorka cyklu: Karolina Sikorska
karolina.sikorska@arsenal.art.pl
061 8529502

wstęp wolny

loga