piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Przetwory audiowizualne

Przetwory audiowizualne
Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury

Wykład dr Magdaleny Kamińskiej„Stfu n00b! Język w sieci i slangi internetowe”
23.02.2010, godz. 18.00 (wtorek)

leet - oparty na języku angielskim slang rozpowszechniony na różnego rodzaju czatach sieciowych – popularny także wśród nastoletnich włamywaczy komputerowych, crackerów oprogramowania, piratów oprogramowania i fanów FPS. Żargon ten charakteryzuje częsta transliteracja słów z wykorzystaniem cyfr i innych znaków spoza alfabetu łacińskiego (np. 1337 zamiast leet wymawiane jak el eat, tj. elite), fonetyczny lub zbliżony zapis/odczyt liter i angielskich słów, opuszczanie niewymawianych liter, umyślne błędy typograficzne (np. pr0n zamiast porn) etc.
pismo pokemoniaste – pismo charakteryzujące się brakiem polskich znaków diakrytycznych, wieloma błędami ortograficznymi, skracaniem wyrazów bądź usuwaniem niektórych liter (najczęściej samogłosek) np. smchd (czyt. samochód)
lolspeak – graficzne zestawienie (kombinacja) zdjęcia i specyficznego tekstu, zapisanego niepoprawną angielszczyzną. Są tworzone głównie po to, by mogły być opublikowane na różnych forach internetowych i są bardzo podobne do innych produkcji, gdzie wykorzystywane są zdjęcia zwierząt.

W medioznawstwie zakorzeniona jest tradycja porównywania przekazu medialnie zapośredniczonego do ustnego, związana z Ongowską koncepcją nowej oralności. Dziś przeważa jednak opinia, że cyberpiśmienność nie może oznaczać prostego „przepisania” przekazu ustnego, gdyż w przypadku komunikacji zapośredniczonej komputerowo pojawiają się językowe i techniczne możliwości, które nie istnieją w „oralnym analogu”. Formują one dyskurs, który kształtuje sposoby myślenia i działania użytkowników globalnej sieci.
W poprzednim wykładzie była mowa o tym, że działania wspólnototwórcze w sieci mają charakter przede wszystkim ekskluzywistyczny. O ile w sieci można stosunkowo łatwo przypisać sobie dowolną tożsamość, daleko trudniej jest „przebrać się” w cudzy język – przyswoić sobie nowy socjolekt czy cudzy idiolekt. Dlatego wspólnoty sieciowe w celu ekskluzywizacji posługują się przede wszystkim środkami językowymi. W warstwie formalnej tworzą slang, określany ogólnie jako leet (przykłady odmian środowiskowych, które zostaną omówione, to lolspeak i język pokemoniasty), a w treściowej – tzw. mitologię środowiska.
Z tego powodu rozpowszechnione przekonanie, jakoby wystarczyło się zalogować, żeby zostać członkiem wirtualnej grupy (częsty błąd użytkowników), lub przejrzeć zasoby, by zrozumieć dane środowisko zarówno jako wytwór, jak i praktykę kulturową (częsty błąd badaczy), jest z gruntu mylne. W obu przypadkach trzeba przejść złożony proces enkulturacyjny, który ma charakter symboliczny, a w pierwszym rzędzie językowy. W poprzednim wykładzie omówione zostały sankcje, które grożą użytkownikowi za niedostosowanie się do wyznaczanych w jego ramach wymogów, w tym natomiast przybliżone zostaną konkretne strategie sprawdzania kompetencji kulturowych w tym zakresie.

Magdalena Kamińska - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako ponowne zaczarowanie świata. Pytanie o status poznawczy koncepcji. Redaktorka i współautorka książek Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury i Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pod roboczym tytułem "Kulturowa historia zabawek optycznych w Europie")

Tematy kolejnych spotkań:
"Uwaga, zaraźliwe memy: perypetie znaku w internecie" - 16.03.2010, godz.18.00
"Gwiazdy internetu, czyli celebryci stylu zerowego. Od Pani Barbary do Pedomisia" - 20.04.2010, godz. 18.00

Cykl spotkań ukazujący praktyki związane z różnymi sferami kultury audiowizualnej, zwłaszcza telewizji i internetu. Przedstawione i przedyskutowane zostaną praktyki telewidzów i internautów, które tworzą znaczące części współczesnych pejzaży kulturowych.

wstęp wolny

koordynatorka cyklu: Karolina Sikorska
karolina.sikorska@arsenal.art.pl
061 8529502

loga