niedziela, 26 maja otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

WyruszajMy | Ходімо! | Пойдём-ка!
warsztaty improwizacji tanecznej | Майстер клас танцювальної імпровізації. | Мастер-класс танцевальной импровизации.
20.04.2024, g. 11.00-13.00

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się, jak świadomie wspierać rozwój własnej osobowości ruchowej. Poprzez praktyki wellness będą pracować nad pozbyciem się napięć i blokad w ciele, a także kreować swoją osobowość podczas improwizacji. Dzięki różnym rodzajom tańców z całego świata zbadamy ludzkie potrzeby kontaktu i poznamy rozmaite sposoby komunikacji.

Kontakt fizyczny między partnerami, rytm, radość z muzyki – wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę wspólnotowego przeżycia.

Zajęcia poprowadzi Olha Kebas – ukraińska choreografka z Kijowa, kuratorka, organizatorka wydarzeń kulturalnych, performerka, tancerka, wykładowczyni tańca współczesnego.

Warsztaty dla osób powyżej 18 roku życia.

zapisy / informacje: joanna.tekla@arsenal.art.pl


UA

Під час майстер-класу учасники дізнаються, як свідомо підтримувати розвиток власної мобільності. За допомогою оздоровчих практик вони працюватимуть над тим, щоб позбутися напруги та блокування в тілі, а також створити свою індивідуальність під час імпровізації. Завдяки різним видам танців з усього світу ми досліджуватимемо потреби людини в контакті і дізнаємося про різні способи комунікації.

Фізичний контакт між партнерами, ритм, радість музики – все це створює унікальну атмосферу для спільного досвіду.

Заняття проведе Ольга Кебас – українська хореограф з Києва, куратор, організатор культурних заходів, перформер, танцівниця, викладач сучасного танцю.

Майстер-клас для осіб старше 18 років.

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


RUS

Во время мастер-класса участники узнают, как сознательно поддерживать развитие своей собственной мобильности. С помощью оздоровительных практик они будут работать над тем, чтобы избавиться от напряжений и блокировок в теле, а также создать свою индивидуальность во время импровизации. Благодаря различным видам танцев со всего мира мы будем исследовать потребности человека в контакте и узнаем о разных способах коммуникации.

Физический контакт между партнерами, ритм, радость музыки - все это создает уникальную атмосферу для совместного опыта.

Занятие проведет Ольга Кебас - украинская хореограф из Киева, куратор, организатор культурных мероприятий, перформер, танцовщица, преподаватель современного танца.

Мастер-класс для лиц старше 18 лет.

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna