czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Wykład Krzysztofa Jureckiego: „Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężenia”

Termin: 26 listopada (czwartek) 2015, godz. 18:00

Miejsce: Galeria Miejska „Arsenał”

Prelegent: Krzysztof Jurecki

Prowadzenie: Piotr Bernatowicz

Autor, w nawiązaniu do poglądów Zdzisława Beksińskiego, z końca lat 50., omówi problem kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się fotografia artystyczna w Polsce w XXI wieku. Analizie poddane zostaną takie zagadnienia jak: teoria fotografii, nadprodukcja i komercjalizacja obrazu fotograficznego, kultura wizualna, fotografia reportażowa w obliczu technik cyfrowych, przesyt festiwali i upadek magazynów fotograficznych. Krzysztof Jurecki przedstawi także możliwe drogi wyjścia z tak zarysowanej sytuacji, jeśli fotografia ma pełnić jeszcze funkcję artystyczną.

Wstęp wolny.

Krzysztof Jurecki urodził się w 1960 r. Jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Warszawie (1990-1993). Od końca lat 80. publikuje teksty z zakresu historii sztuki i fotografii – w takich pismach jak: „Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Student”, „Format”, „Art&Business” i „Arteon”. W latach 2000-2010 był stałym współpracownikiem pism „Kwartalnik Fotografia”, a od 1990 r. czasopisma „Exit”. Od 1997 r. jest członkiem AICA, a od 2002 r. honorowym członkiem ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50. oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Napisał książkę „Fotografia polska lat 80.” (Łódź 1989) i wraz z Krzysztofem Makowskim „Słowo o fotografii” (Łódź 2003). Współpracuje z PWN i Instytutem Adama Mickiewicza. Był jurorem wielu konkursów fotograficznych w Polsce i za granicą, m.in. Cyberfoto w Częstochowie oraz Biennale Sztuki w Piotrkowie.

W latach 1985-2005 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie był kuratorem licznych wystaw fotograficznych, a w latach 1998-2005 kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych. Od 2005 r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, a w latach 1997-2010 wykładał w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był także wykładowcą Wyższego Studium Fotografii w Warszawie w latach 1992-1993, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1994-1996) i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1994-2005).