wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Wiosenna arteterapia # 1 | Весняна арт-терапія № 1 | Весенняя арт-терапия № 1
Dot painting / Dot Art | Точковий живопис / Дот-Арт | Точечная живопись / Дот - Арт
4.04.2024, g. 10.00-12.00
Podczas warsztatów opanujemy technikę malowania niewielkimi kropkami.
Początki techniki Dot Art (nazywanej również punktuacją) sięgają starożytności, a pierwsze jej zastosowanie można dostrzec w sztuce aborygenów. Technika ta zyskała popularność m.in. dzięki malarzom takim jak Georges Seurat, uważany za jednego z prekursorów pointylizmu.
Na warsztatach wypróbujemy technikę zdobienia, która jest skutecznym sposobem na poprawę koncentracji i metodą osiągnięcia pełnego resetu. Symetria i powtarzające się systematycznie motywy dają poczucie równowagi i spokoju. Tworzenie takiego wzoru prostą techniką kropek niezwykle wciąga i pozwala odpocząć umysłowi. Zostawia się za sobą pracę, dylematy domowe, większe lub mniejsze troski… A na koniec pozostaje piękne dzieło – Twoje własne!
prowadzenie: Oksana Vykhovanets
zapisy / informacje: joanna.tekla@arsenal.art.pl

UA
Ведуча: Оксана Вихованець
Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl
Під час майстер-класу ми освоїмо техніку малювання невеликими точками.
Витоки техніки Дот-Арт (також відомої як доттінг) сягають античності, і перше її застосування можна побачити в мистецтві аборигенів. Ця техніка набула популярності, серед іншого, завдяки таким художникам, як Жорж Сера, який вважається одним із попередників пуантилізму.
На цьому майстер-класі ми спробуємо себе в техніці декорування, яка є ефективним способом поліпшення концентрації і методом досягнення повного перезавантаження. Симетрія та систематично повторювані мотиви створюють відчуття рівноваги та спокою. Створення такого візерунка за допомогою простої точкової техніки надзвичайно захоплююче і дозволяє вашому розуму розслабитися. Робота, домашні дилеми, більші чи менші турботи залишаються позаду ... в результаті залишається чудовий твір - ваш власний!

RUS
Ведущая: Оксана Выхованец
Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl
Во время мастер-класса мы освоим технику рисования небольшими точками.
Истоки техники Дот-Арт (также известной как доттинг) восходят к древности, и первое ее применение можно увидеть в искусстве аборигенов. Эта техника приобрела популярность, среди прочего, благодаря таким художникам, как Жорж Сера, считающийся одним из предшественников пуантилизма.
На этом мастер-классе мы попробуем себя в технике декорирования, которая является эффективным способом улучшения концентрации и методом достижения полной перезагрузки. Симметрия и систематически повторяющиеся мотивы создают ощущение равновесия и спокойствия. Создание такого узора с помощью простой точечной техники чрезвычайно увлекательно и позволяет вашему разуму расслабиться. Работа, домашние дилеммы, большие или меньшие заботы остаются позади ... в итоге остается прекрасное произведение – ваше собственное!

tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna