poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki Judith Butler „Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?”

Spotkanie wokół książki Judith Butler
„Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?”
21.03.2012, godz. 18.00

Udział biorą: dr Monika Bobako, Przemysław Wielgosz, dr Marek Woszczek, Karolina Sikorska

Dyskusja na temat koncepcji przedstawionych w książce: o obrazach wojen i przemocy w mediach oraz kulturze wizualnej, współczesnych formach sortowania i hierarchizacji życia ludzkiego, uwikłania ruchów na rzecz praw mniejszości w nowe postacie kulturowego rasizmu. Spotkanie będzie również próbą zarysowania projektu budowy nowej lewicowej perspektywy, pozwalającej połączyć walkę przeciw dyskryminacji mniejszości kulturowych i seksualnych.

[…] cyfrowe zdjęcie może wejść do obiegu poza murami Abu Ghraib, a prawnicy konstytucyjni wynoszą poezję z Guantánamo i doprowadzają do opublikowania jej na całym świecie. Zostają tym samym ustanowione warunki zdumienia, oburzenia, odrazy, podziwu i odkrycia – w zależności od ram, w jakie ujęta zostaje dana treść w różnym czasie i miejscu.
Judith Butler, „Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?”,
przekł. Agata Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011

Organizatorzy: Le Monde Diplomatique – edycja polska, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
wstęp wolny

Judith Butler – (ur. 1956) filozofka amerykańska, profesorka literatury porównawczej i retoryki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Autorka książek m.in. „Uwikłani w płeć” (1990, wyd. pol. 2008), “Bodies that matter. On the dicursive limits of sex“ (1993), „Walczące słowa” (1997, wyd. pol. 2010), “Precarious Life: The Powers of Mouning and Violence” (2006).

dr Monika Bobako – absolwentka filozofii na UAM oraz gender studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Adiunkt w Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Interesuje się kwestiami rasy i rasizmu, multikulturalizmu oraz problematyką feministyczną, zwłaszcza w kontekście filozofii politycznej, socjologii wiedzy i problemów świata postkolonialnego. W ramach Pracowni Pytań Granicznych organizuje ogólnouniwersyteckie interdyscyplinarne cykle wykładowe.

Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta lewicowy. Działał w polityczno-artystycznej wspólnocie Komuna Otwock. Obecnie jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le Monde diplomatique. Autor książki „Opium globalizacji” (Warszawa 2004).

dr Marek Woszczek – filozof, historyk religii, psycholog, doktor filozofii (rozprawa „Kategoria ukrytej całości przyrody a ontologiczne aspekty mikrofizyki''), od 2008 r. adiunkt w Instytucie Filozofii UAM, członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych.

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender na UJ, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UAM (kulturoznawstwo). Interesuje się mediami audiowizualnymi i problematyką feministyczno-genderową w obszarze sztuki i kultury popularnej.Pracuje w Galerii Miejskiej Arsenał.