wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki dr Marianny Michałowskiej "Foto-teksty. Związki fotografii z narracją"

Spotkanie wokół książki dr Marianny Michałowskiej "Foto-teksty. Związki fotografii z narracją" z udziałem Autorki i prof. Piotra Wołyńskiego
27.11.2012, godz. 18.00, wstęp wolny

"Wystawy sztuki przyzwyczaiły nas do permanentnej obecności fotograficznego medium w różnych formach (obrazu, projekcji, przedmiotu, modelu dla innych technik artystycznych) i technikach (foto-chemicznej, cyfrowej czy wręcz w tekstowym lub dźwiękowym opisie). Kolejno ukazują się tomy esejów, powieści i formy poetyckie nie tylko odwołujące się do metaforyki fotograficznej, lecz w których związki obrazu z tekstem wzbogacają obie strony tego spotkania. Jeszcze u schyłku XX wieku dyżurnym pytaniem zadawanym przez widzów i krytyków sztuki była kwestia proporcji fotografii do malarstwa, filmu czy rzeźby, dzisiaj straciło ono aktualność. Równocześnie obserwujemy wzrastające zainteresowanie kulturowym wymiarem fotografii. Teoretyczne koncepcje obrazotekstów lub teksto-obrazów przeżywają renesans. Wszystkie te zachodzące w kulturze zmiany sprawiają, że – w moim przekonaniu – trafniejsze dzisiaj jest mówienie o foto-tekstach niż o fotografiach.Książkę pisałam z podwójnej perspektywy, w której analiza współczesnych praktyk fotograficznych i teoretyczna refleksja nad zjawiskami kultury są równie ważne. Interesowało mnie spojrzenie na fotografię jako na reprezentację znaczeń kulturowych, lecz także spojrzenie przez pryzmat fotografii. W pierwszym wypadku uznaję, że obraz fotograficzny negocjuje pomiędzy światem i naszym o nim myśleniem, w drugim zaś foto-tekst stanowi zarówno narzędzie opowiadania o świecie, jak i – dzięki narracyjnym praktykom używanym w tym celu – metodę pozwalającą rozpoznawać jego sensy". (fragment książki)

"Autorka, wiodąc czytelnika przez znakomicie opisaną i zilustrowaną historię teoretycznej refleksji nad fototekstualnością – ukazaną jako efekt przemian, które zaszły w obszarze dwudziestowiecznych praktyk i teorii narracyjnych, poczynając od strukturalnej narratologii, poprzez poststrukturalne próby kwestionowania jej fundamentów, aż do bieżących ujęć narratywistycznych, w których narracje uznawane są za czynnik warunkujący stanie się ludzkiego doświadczenia zrozumiałym – udowadnia, że jej książka, w porównaniu z liczną literaturą dotyczącą tej samej lub pokrewnej problematyki, stanowi propozycję całkowicie odrębną i niezwykle cenną".
prof. Andrzej P. Bator
Katedra Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu
(z recenzji wydawniczej)

Spotkaniu wokół książki towarzyszyć będzie prezentacja prac studentów UAP, które powstawały w oparciu o dyskusje z Marianną Michałowską.„Story” jest projektem grupy studentów V roku fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Artyści pokazują wielowymiarowe opowieści o charakterze dokumentalnym.
Poprzez działanie w przestrzeni, osobiste narracje poszczególnych autorów łączą się we wspólny wizualny esej uczestnicy: Urszula Kluz-Knopek, Piotr Szpilski, Magdalena Birkenmayer,
Natalia Niedziela, Paweł Żukowski, Anna Cywińska, Agnieszka Dul.