poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki "Ciało filmu" Marty Kosińskiej

Spotkanie wokół książki Marty Kosińskiej "Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej"
udział biorą: Marta Kosińska, Krzysztof Moraczewski
moderacja dyskusji: Karolina Sikorska

29.05.2012, godz. 18.00

Marta Kosińska w książce „Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej” opowiada z ogromnym zaangażowaniem i pasją badawczą o praktykach artystycznych, które ukonstytuowały amerykańską awangardę filmową. Autorka proponuje interdyscyplinarne spojrzenie na tę ukształtowaną po II wojnie światowej formację artystyczną, ukazywane przez nią problemy i tematy przecinają bowiem obszary zainteresowania kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuki i filmu. W sposób krytyczny, ale i z niezwykłą erudycją opisuje postaci, zdarzenia, filmy, instytucje, które kształtują historię filmowej awangardy. Odsłania związki i opozycje, w jakich funkcjonowało to środowisko artystyczne, przedstawia też sposoby, poprzez które konstruowano zróżnicowaną wspólnotę, dla której punktem odniesienia mogła być Wielka Awangarda. Marta Kosińska błyskotliwie analizuje koncepcje i wysiłki twórcze tego środowiska, kieruje także uwagę na szereg zjawisk, mogących stanowić pole intertekstualnych odwołań dla współczesnej sztuki, nie tylko filmowej. „Ciało filmu” to lektura, która nie tylko pozwoli zdobyć bogatą wiedzę o twórczości teoretycznej i artystycznej takich postaci jak Maya Deren, Jonas Mekas czy Stan Brakhage – to także interesująca, wnikliwa i oryginalna propozycja przyjrzenia się powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej – z uwzględnieniem szerokich kontekstów społecznych oraz z wyczuleniem na czasem wieloznaczne relacje filmu artystycznego z innymi praktykami kultury.

fragmenty recenzji:
Monografia to szczególnego rodzaju, napisana z perspektywy kulturoznawczo-filmoznawczej. W kontekście standardowych sposobów uprawiania filmoznawstwa oznacza to znaczącą zmianę perspektywy badawczej (zmianę określaną niekiedy jako „zwrot kulturowy w badaniach nad filmem”). Wraz z Autorką podróżujemy więc przez kolejne dekady powojennych dziejów amerykańskiego kina awangardowego w kontekście instytucji, które w owym czasie to kino promowały. (...) [Monografia ta] oferuje wszechstronne uzasadnienie tezy o szczególnej, metakulturowej pozycji amerykańskiego powojennego filmu awangardowego. Nie trzeba już dodawać, jak inspirująca będzie jej lektura nie tylko dla filmoznawców, ale i dla badaczy innych dziedzin dwudziestowiecznych praktyk artystycznych (...). Nie trzeba też dodawać, jak absurdalne stają się w jej perspektywie tradycyjne podziały w polu dyscyplin akademickich.
Z recenzji prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej

Niewątpliwie brakuje podobnego opracowania w języku polskim, a wobec aktualności awangardowego idiomu w dzisiejszej praktyce artystycznej książka stanowić może prawdziwe wsparcie nie tylko dla zrozumienia historycznych postaw i dzieł, ale także dla osadzenia współcześnie tworzonych prac w kontekście tradycji. (...) Książka może być adresowana zarówno do środowiska fachowego, naukowego lub artystycznego, jak i do szerszego, ogólno-humanistycznego odbiorcy. Z pewnością zainteresuje nie tylko miłośników filmu, ale także miłośników sztuki, gdyż historycy sztuki często unikają zajmowania się filmem, co powoduje, iż związki różnych sztuk wizualnych – tak mocno uwypuklone przez Martę Kosińską – nie wybrzmiewają na tylu poziomach i w tylu kontekstach, co w niniejszej książce.
Z recenzji prof. UWr. dr hab. Anny Markowskiej

książka do nabycia podczas spotkania w Galerii Miejskiej Arsenał

wstęp wolny