piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki „Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów”

Spotkanie wokół książki „Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów”
10.01.2012, godz. 18.00

Na spotkaniu socjolodzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Maciej Frąckowiak, Krzysztof Podemski, Łukasz Rogowski oraz fotograf - Sławomir Tobis zastanowią się nad tym, jaki jest status obrazu w badaniach społecznych. Publikacja, wokół której zogniskowane jest spotkanie, ma na celu pogłębioną refleksję nad kulturą wizualną i wizualnymi metodami badań społecznych. Publikacja, która ma stać się inspiracją do dyskusji, wypełnia lukę w naukowych opracowaniach dotyczących metodologii badań wizualnych oraz strategii ich wykorzystywania w analizach i zmianie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW
wydawnictwo: Bęc Zmiana
Redakcja naukowa: Maciej Frąckowiak. Krzysztof Olechnicki, współpraca Marek Krajewski

Jaki jest status obrazu w badaniach społecznych? Publikacja wypełnia lukę w naukowych opracowaniach dotyczących metodologii badań wizualnych oraz strategii ich wykorzystywania w analizach i zmianie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Nie jest to jedna z wielu książek o kulturze wizualnej „w ogóle”, lecz zbiór tekstów, w którym przykłady konkretnych badań ilustrują, po co i w jaki sposób wykorzystywać obraz w analizach życia społecznego, zarówno jego uniwersalnych, jak i współczesnych problemów – nowych mediów, nierówności, zmiany społecznej, wiedzy, zdrowia i choroby, miasta, tożsamości. Wspólnym mianownikiem jest tu badanie społeczeństwa za pomocą tego, co wizualne, naoczne i zapośredniczone przez różnorodne technologie rejestracji i emisji obrazów. (ze wstępu)
Publikacja zawiera teksty dotychczas niepublikowane w Polsce, między innymi:
John Berger, Zrozumieć fotografię;
Marisol Clark Ibáñez, Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficznego;
Elizabeth Edwards, Janice Hart, Fotografie jako przedmioty;
John Grady, Obrazy reklamowe jako wskaźniki;
Hubert Knoblauch, Performans wiedzy: wskazywanie i wiedza w prezentacjach powerpoint;
Sarah Pink, Uruchamiając etnografię wizualną;
Michael Rich, Richard Chalfen, Astma w słowach i obrazach. Narracje wizualne jako środek diagnozy, prewencji i terapii chorób przewlekłych;
Dirk Vom Lehn, Christian Heath, Odkrywanie wystaw: wideoanaliza interakcji w muzeach i centrach nauki.

wydawnictwo: Fundacja Bęc Zmiana, 2011

koordynacja: Zofia Starikiewicz
zofiastarikiewicz@o2.pl