poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki Anny Nacher

Spotkanie wokół książki Anny Nacher „Rubieże kultury popularnej”, z udziałem Autorki, Krzysztofa Moraczewskiego i Waldemara Kuligowskiego
prowadzenie: Karolina Sikorska
9.10.2012, godz. 18.00

Anna Nacher w książce Rubieże kultury popularne: popkultura w świecie przepływów uchwyciła nie tylko rozmaitość i różnorodność współczesnych praktyk kulturowych, które zwykliśmy określać jako zjawiska czy teksty kultury popularnej, ale zaproponowała odbiorcy niezwykle interesującą wędrówkę szlakiem wydarzeń i procesów mało rozpoznanych w podejmującej problemy popkultury literaturze. W toku barwnej i błyskotliwie tworzonej opowieści Autorka analizuje działalność undergroundowych wytwórni muzycznych, pojawienie się kultury używania substancji psychoaktywnych, slow food, miejskie praktyki oporu w postaci guerilla gardening, hipsterstwo, etnodesign czy fenomenem tzw. world music. Swoje rozważania prowadzi w oparciu o krytyczny aparat pojęciowy współczesnego kulturoznawstwa (często przywołując pojęcie ekonomii dyskursywnej), ale i z rzadko spotykanym zaangażowaniem, które jest niewątpliwie jednym z największych walorów tej książki. Rubieże kultury popularnej są bowiem efektem nie tylko wnikliwej pasji badawczej Autorki, ale również swoistym zapisem doświadczeń biograficznych Anny Nacher, jej głębokiego zainteresowania muzyką, ekologią, sztuką, mediami czy praktykami kontrkultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania wokół książki Anny Nacher "Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów" z udziałem Autorki książki:

7.10.2012, godz. 18.00
Dobra Karma
ul. Św. Jacka 1, Katowice
prowadzenie: Monika Górska- Olesińska

8.10.2012, godz. 18.00
Cafe Księgarnia Tajne Komplety
ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław

godz. 19.00
koncert: Karpaty Magiczne

Anna Nacher – adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem [sound studies], studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media), praktyki dyskursywne internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji), praktyka nagrań terenowych w realizacjach sztuki dźwięku, związki miasta z mediami. W latach 2007 – 2009 uczestniczyła w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym „Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w.”(kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa UAM). Koordynuje ponadto nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach z Zakresu Gender przy ISzA UJ, współpracuje także z Podyplomowymi Studiami Gender prowadzonymi przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Autorka książki Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów anglojęzycznych z zakresu teorii mediów, teorii gender i kulturoznawstwa (m.in. tłumaczka książki Carolyn Korsmeyer, Gender w estetyce). Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym (http://nytuan.wordpress.com).

Współpraca medialna:

KULTURA POPULARNA, Fragile, PUNKT, Artinfo.pl

 

[gallery link="file" columns="1"]