czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie w ramach projektu ZAWÓD: KURATOR

Spotkanie w ramach projektu ZAWÓD: KURATOR

Globalna artystka, lokalna kuratorka – o sztuce publicznej rozmawiają Joanna Rajkowska i Dorota Grobelna

21 marca 2013, godz. 18.00, wstęp wolny

Kurator sztuki jest współcześnie postrzegany jako postać enigmatyczna, funkcjonująca w relacjach między instytucjami sztuki, artystami i odbiorcami, ale której rolę, cele i sposoby działania trudno jednoznacznie określić. Na ile i w jaki sposób kurator wytwarza refleksję krytyczną nad fenomenami kulturowymi? Jakimi technikami i strategiami się posługuje? Z jakich mechanizmów działań instytucjonalnych korzysta i co na tym zyskuje? Gdzie są granice jego autonomii i właściwie na czym polega współpraca z artystami? To tylko wybrane problemy, nurtujące wielu dzisiejszych odbiorców sztuki. Niewielka praktyka badań muzeologicznych, brak znajomości historii krytyki instytucjonalnej, niewielka ilość publikacji problematyzujących relacje podmiotowo-instytucjonalne w polu sztuki w języku polskim czy też ciągle niezbyt ugruntowana w Polsce tradycja edukacji krytycznej wśród artystów i osób związanych z wystawiennictwem, galerzystów i samych instytucji sztuki sprawiają, że w podejmowanie działań ukierunkowanych na prezentację i promocję współczesnej sztuki rodzi wiele nieporozumień, niejasności, które utrudniają odbiór sztuki współczesnej i często zniechęcają do niej potencjalnych odbiorców. Podczas realizacji projektu „Zawód: kurator” będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania o społeczne uprawomocnienia pozycji kuratora sztuki, o relacje, w jakich funkcjonuje oraz ich uwarunkowania. Zastanowimy się nad wartościami, jakie prezentuje, promuje, afirmuje i neguje, o konteksty, które czynią jego działalność edukacyjnie, twórczo i krytycznie uzasadnioną.

Pierwsze spotkanie, którego gośćmi będą Joanna Rajkowska oraz Dorota Grobelna, będzie dotyczyć kwestii sztuki w przestrzeni publicznej. Kurator w tym kontekście staje się szczególnego rodzaju badaczem miasta, jego społeczności oraz frapujących ją problemów. Czy jest też aktywistą, czy tylko producentem? A jak funkcjonuje w tym obszarze sam artysta? Jak role artysty i kuratora się przeplatają, uzupełniają, bądź wzajemnie znoszą wobec innego rodzaju skali i charakteru przedsięwzięć w sferze publicznej?

Rozmowie będzie towarzyszyła prezentacja wybranych realizacji.

fot. Minaret w Poznaniu, wizualizacja: Paweł Filip, fot. Joanna Rajkowska, 2010, dzięki uprzejmości Fundacja Malta, Poznań i ŻAK BRANICKA, Berlin