czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Sesja towarzysząca wystawie Polki, Patriotki, Rebeliantki
6.10.2017, GODZ. 12.00

Sesja ma na celu przedstawienie najnowszej sztuki feministycznej w Polsce, obszaru jej zainteresowań i najważniejszych tematów. Wydaje się bowiem, że dotychczasowe feministyczne narracje i stylistyki uległy wyczerpaniu, a w zamian pojawiają się nowe postfeministyczne trendy, takie jak np. selfie-feminizm, ale też mamy do czynienia z nową radykalną sztuką feministyczną związaną przede wszystkim z Czarnymi Protestami. Tego rodzaju działania pojawiające się w kontekście protestów i manif wykorzystują aktualne strategie artystyczne, akcentujące niejednoznaczne, choć wspólnotowe działania. Akcent położony jest tu na wydobycie kobiecej siły (kobiety stają się groźne; krzyczą o swojej sile; odwołują się do czarownic, wskazując na zagrożenia związane ze współczesnymi symbolicznymi stosami). Nie przypadkiem, zarówno w symbolice protestów, jak i w sztuce,  akcentowana jest kobieca płciowość, pojawiają się wizerunki wagin, macic, odwołania do opisanego przez Herodota rytuału Ana Suromai, a więc obnażania przez kobiety swych genitaliów, zaś symbolicznymi figurami stają się wiedźmy i czarownice. Sesja ma więc na celu namysł nad współczesną sztuką postfeministyczną oraz nad feministycznym artywizmem. Chodzi zarazem o opisanie i wskazanie na potencjał symboliczny tkwiący w tych działaniach.

godz. 12 – 14

Izabela Kowalczyk, Wprowadzenie – Polki, Patriotki, Rebeliantki – sztuka feministyczna dzisiaj

Karolina Sikorska, Sztuka feministyczna i sztuka feministyczna. O dwóch strategiach artystycznych

Agata Pyzik, Queerowa sztuka przegrywania. Od kobiecego masochizmu do selfie feminizmu

Marta Smolińska, O postfeminizmie w malarstwie i subwersywnych dialogach z ikonografią religijną

Dyskusja

godz. 14 – 15 przerwa

godz. 15 - 17

Ewa Tatar, Destroy she said. Rzecz o feminizmie jako ikonoklazmie

Ewa Majewska, Czarny Protest. Przeciw heroicznemu mesjanizmowi

Dorota Grobelna, Feministyczny ruch protestu, między instytucją sztuki a ulicą

Karolina Wilczyńska, Polityczna obietnica feministycznego artywizmu

godz. 17 – 18 - dyskusja podsumowująca