piątek, 19 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Popołudnie z hortiterapią
warsztaty florystyczne z elementami hortiterapii dla kobiet i dzieci
20.04.2022, g. 11.00

Według badań naukowych, praca z roślinami jest bardzo skuteczną formą redukcji stresu, wzmacnia poczucie pewności siebie i dostarcza też stymulacji sensorycznej. Zapraszamy na cykl warsztatów podczas których rośliny, poza materiałem do bukietów i układania kompozycji kwiatowych, staną się medium artystycznym wykorzystanym m.in. do tworzenia prostych grafik, obrazów czy fotografii. Zajęcia dla dorosłych i dla dzieci będą odbywać  się w tym samym czasie, ale w osobnych pomieszczeniach. Zapewniamy materiały, poczęstunek oraz tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego.

spotkanie I / Roślinne

Podczas warsztatu zapoznamy się z techniką linorytu i metodą działania prasy drukarskiej. Wykonamy proste, odbijane na prasie, odbitki graficzne, w których użyjemy roślin zarówno jako materiału jak i tematu naszych prac plastycznych.


uczestnicy: kobiety i dzieci powyżej 7 r.ż. Do 10 osób dorosłych na 1 warsztatach

czas trwania: 2h

prowadzenie: Stowarzyszenie Zielona Grupa

informacje / zapisy: Joanna Tekla Woźniak, joanna.tekla@arsenal.art.pl


 

UA

Пополудні з гарденотерапією –  флористичний майстер-клас з елементами гарденотерапією для жінок і дітей

Згідно з науковими дослідженнями, робота з рослинами є дуже ефективною формою зниження стресу, підвищує впевненість в собі і забезпечує сенсорну стимуляцію. Ми запрошуємо Вас на серію майстер-класів, під час яких рослини, крім матеріалу для букетів і квіткових композицій, стануть художнім засобом, використовуваним, зокрема, для створення простої графіки, картин або фотографій. Заняття для дорослих і дітей будуть проходити в один і той же час, але в різних приміщеннях. Ми надаємо матеріали, матеріали та перекладача української та російської мов.

Зустріч 1: Рослинна графіка

Під час майстер-класу ми познайомимося з технікою ліногравюри і методом друкарської машини. Ми будемо робити прості, штамповані графічні відбитки на пресі, в яких ми будемо використовувати рослини і як матеріал, і як теми наших художніх робіт.


Учасники: жінки і діти старше 7 років, максимум 10 дорослих

20.04.2022, 11:00

Тривалість: 2 год.

Ведучі: Асоціація Зелена Група (Stowarzyszenie Zielona Grupa)

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


 

RU

Пополудни с гортитерапией – флористический мастер-класс с элементами гортитерапии для женщин и детей

Согласно научным исследованиям, работа с растениями является очень эффективной формой снижения стресса, повышает уверенность в себе и обеспечивает сенсорную стимуляцию. Мы приглашаем Вас на серию мастер-классов, во время которых растения, помимо материала для букетов и цветочных композиций, станут художественным средством, используемым, в частности, для создания простой графики, картин или фотографий. Занятия для взрослых и детей будут проходить в одно и то же время, но в разных помещениях. Мы предоставляем материалы, угощения и переводчика украинского и русского языков.

Встреча 1: Растительная графика

Во время мастер-класса мы познакомимся с техникой линогравюры и методом печатной машины. Мы будем делать простые, штампованные графические оттиски на прессе, в которых мы будем использовать растения и как материал, и как темы наших художественных работ.


Участники: женщины и дети старше 7 лет, максимум 10 взрослых

20.04.2022, 11:00

Продолжительность: 2 ч.

Ведущие: Ассоциация Зеленая Группа (Stowarzyszenie Zielona Grupa)

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie / переклад / перевод: Yuliya Zalozna