poniedziałek, 15 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Popołudnie z hortiterapią
spotkanie V / ekoprinting
1.06.2022, g. 11.00

Według badań naukowych, praca z roślinami jest bardzo skuteczną formą redukcji stresu, wzmacnia poczucie pewności siebie i dostarcza też stymulacji sensorycznej. Zapraszamy na cykl warsztatów podczas których rośliny, poza materiałem do bukietów i układania kompozycji kwiatowych, staną się medium artystycznym wykorzystanym m.in. do tworzenia prostych grafik, obrazów czy fotografii. Zajęcia dla dorosłych i dla dzieci będą odbywać się w tym samym czasie, ale w osobnych pomieszczeniach. Zapewniamy materiały, poczęstunek oraz tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego.

spotkanie V

Ekoprinting to sposób barwienia papieru i tkanin za pomocą naturalnych barwników pochodzących z roślin. Przy odpowiednim przygotowaniu, odrobinie szczęścia i sporych pokładach cierpliwości będziemy w stanie uzyskać nie tylko różnobarwne smugi i plamy, ale piękne kwiatowe i liściaste wzory. W czasie gdy nasza tajemnicza mikstura będzie nasiąkać i bulgotać w garnku, zajmiemy się ozdabianiem tkanin. Wykorzystamy do tego siłę naszych mięśni, różnorodność roślinnych kształtów i bogactwo naturalnych pigmentów


uczestnicy: kobiety i dzieci powyżej 7 r.ż. Do 10 osób dorosłych na 1 warsztatach

czas trwania: 2h

prowadzenie: Zielona Grupa

informacje / zapisy: Joanna Tekla Woźniak, joanna.tekla@arsenal.art.pl


 

UA

Пополудні з гарденотерапією

Зустріч 5: Екопринт

Згідно з науковими дослідженнями, робота з рослинами є дуже ефективною формою зниження стресу, підвищує впевненість в собі і забезпечує сенсорну стимуляцію. Ми запрошуємо Вас на серію майстер-класів, під час яких рослини, крім матеріалу для букетів і квіткових композицій, стануть художнім засобом, використовуваним, зокрема, для створення простої графіки, картин або фотографій. Заняття для дорослих і дітей будуть проходити в один і той же час, але в різних приміщеннях. Ми надаємо матеріали, матеріали та перекладача української та російської мов.

Екопринт - це спосіб фарбування паперу і тканин за допомогою натуральних барвників, отриманих з рослин. При правильній підготовці, крапельці‎ удачі і великому терпінні ми зможемо отримати не тільки різні кольорові смуги і плями, але і красиві квіткові і листяні візерунки. Поки наша загадкова суміш буде хлюпати і булькати в каструлі, ми приступимо до декорування тканин. Для цього ми будемо використовувати силу наших м'язів, різноманітність рослинних форм і багатство натуральних пігментів.


Учасники: жінки і діти старше 7 років, максимум 10 дорослих

1.06.2022, 11.00

Тривалість: 2 год.

Ведучі: Асоціація Зелена Група (Stowarzyszenie Zielona Grupa)

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


 

RU

Пополудни с гортитерапией

Встреча 5: Экопринт

Согласно научным исследованиям, работа с растениями является очень эффективной формой снижения стресса, повышает уверенность в себе и обеспечивает сенсорную стимуляцию. Мы приглашаем Вас на серию мастер-классов, во время которых растения, помимо материала для букетов и цветочных композиций, станут художественным средством, используемым, в частности, для создания простой графики, картин или фотографий. Занятия для взрослых и детей будут проходить в одно и то же время, но в разных помещениях. Мы предоставляем материалы, угощения и переводчика украинского и русского языков.

Экопринт  – это способ окрашивания бумаги и тканей с помощью натуральных красителей, полученных из растений. При правильной подготовке, капельки удачи и большом терпении мы сможем получить не только различные цветные полосы и пятна, но и красивые цветочные и лиственные узоры. Пока наша загадочная смесь будет хлюпать и булькать в кастрюле, мы приступим к декорированию тканей. Для этого мы будем использовать силу наших мышц, разнообразие растительных форм и богатство натуральных пигментов.


Участники: женщины и дети старше 7 лет, максимум 10 взрослых

1.06.2022, 11:00

Продолжительность: 2 ч.

Ведущие: Ассоциация Зеленая Группа (Stowarzyszenie Zielona Grupa)

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),

+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie / переклад / перевод: Yuliya Zalozna