piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu - Płeć w sztukach wizualnych

Wykład pod tytułem Niebezpieczne igraszki w krainie abjectu? – o problemie recepcji sztuki Basi Bańdy wygłosi dr Marta Raczek .
Po wykładzie odbędzie się dyskusja, moderowana przez dr Martę Kosińską (UAM, Instytut Kulturoznawstwa).

Wykład poświęcony twórczości Basi Bańdy – artystki należącej do młodego pokolenia, której sztuka wywołuje zarówno zachwyty, jak i gwałtowną krytykę, nie pozostawiając jednak nikogo obojętnym. Co takiego jest w tych różowych obrazach, że wywołują tak skrajne emocje? Czym tak bardzo przerażają nas te z pozoru niewinne, różowe i miękkie obiekty? Czy reakcja, jaką wywołują płótna Bańdy mieści się w kategorii abject? Czy jej sztuka to „dziecinne obrazki“, banalne i łatwe, czy wręcz przeciwnie – przemyślana postfeministyczna strategia, która dekonstruuje to, czego widz ponad wszystko pragnąłby nie ujawniać? Jednym słowem artystyczna hochsztaplerka w różu, czy wytrawny psychologiczny test? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania związane ze sztuką Basi Bańdy oraz modelami jej odbioru.

dr Marta Raczek– ur. w 1979 r.; absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz wiceprezes Fundacji Sektor w Katowicach. Współpracuje z Festiwalem Audio-Art w Krakowie i Stowarzyszeniem avantgarde tirol w Schwazu. Prowadzi wykłady w ramach filmoznawstwa (UJ), podyplomowych studiów z zakresu wiedzy o kulturze (UJ) i podyplomowych studiów z zakresu gender (UJ) oraz wykłady gościnne i autorskie kursy historii i teorii sztuki. Stale współpracuje z „Exitem”, Nową Sztuką w Polsce” i „Obiegiem”. Publikuje także w „Odrze”, „Opcjach”, „Arteonie” i „Formacie”. Jest autorką tekstów do katalogów wystaw oraz tekstów teoretycznych poświęconych zagadnieniom filmu i nowych mediów, zamieszczonych m.in. w tomach: Autorzy kina polskiego pod red. G. Stachówny i J. Wojnickiej (2003), Estetyka wirtualności pod red. M. Ostrowickiego (2005), oraz Muzeum Sztuki. od Luwru do Bilbao pod red. M. Popczyk.

dr Marta Kosińska - adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się teorią komunikacji, teorią języka, kulturowym i lingwistycznym wymiarem Web 2.0. Krytyczka sztuki, tłumaczka.

O cyklu:
Cykl – Płeć w sztukach wizualnych to projekt złożony z wykładów i dyskusji, którego tematyka oscyluje wokół zagadnień płci i sztuki. Zapraszani przez galerię Arsenał goście to osoby zajmujące się badaniem, analizą i komentowaniem wydarzeń i zjawisk mających miejsce w tych sferach. W swej działalności naukowej, krytycznej czy publicystycznej interesują się związkami, jakie wytwarzane są między płcią a kulturą wizualną, pytają o konsekwencje określonych przedstawień płci w sztuce, o ich społeczne i kulturowe uwarunkowania i efekty, jakie wywierają na publiczność. Sztuki wizualne rozumiemy jako szerokie spektrum działań artystycznych dotyczących filmu, fotografii, malarstwa, instalacji wideo, animacji, grafiki, net artu, performance.

Płeć w sztukach wizualnych to projekt obejmujący bardzo zróżnicowany obszar zagadnień. Poruszane są w nim tematy związane z obecnością genderowych wizerunków w artystycznej sferze wizualnej i ich hierarchią, stawiane są pytania o status mężczyzn i kobiet w sztuce, o ich status jako artystów, modeli, odbiorców. Jak w sztuce przejawia się reprezentacja? Jak działa medium – czy jest ono ideologicznie przezroczyste i jaki wpływ ma na treści, które przekazuje? Jak prezentuje się twórczość kobiet a jak mężczyzn – i czy te podziały dają się jeszcze utrzymać? Jaką rolę w sztukach wizualnych odgrywa seksualność? Czy w jakikolwiek sposób naznacza ona dzieło, nadaje mu określony charakter, czy w ogóle przypisywane jest jej jakieś znaczenie?

Problematyka ta wiąże się również z wieloma, zróżnicowanymi filozofiami. Postawimy pytania o inspiracje, dowiemy się, jakie koncepcje stanowią użyteczny wkład w analizę sztuk wizualnych pod kątem płci. Będziemy interpretować dzieła wpisane już w „kanon”, jak i te sytuujące się poza nim – zastanowimy się także nad samym sensem owego rozgraniczenia. Będziemy mogli przyjrzeć się twórcom „arcydzieł” i samym „arcydziełom” i zapytamy ponownie za Lindą Nochlin – „Dlaczego nie było wielkich artystek?”
Wiele uwagi zostanie poświęcone najnowszej sztuce współczesnej i metamorfozom, jakie stale zachodzą na tym polu, które odzwierciedlają zmieniającą się sytuację społeczno-kulturalną w Polsce i na świecie. Poddane analizie zostaną ulegające przemianom sposoby obrazowania płci. Dowiemy się, jak nowoczesne środki artystyczne kształtują relacje między płciami, jaki wpływ na sposób odbioru wytworu, obiektu ma postęp technologiczny i wiążące się z nim możliwości korzystania z coraz szerszego repertuaru środków i form.

Cykl Płeć w sztukach wizualnych ma za zadanie poddać te, jak i wiele innych problemów, szczegółowej analizie, która pozwoli zainteresowanym osobom zdobyć pewne kompetencje w poruszaniu się po obszarze omawianych zagadnień. Problematyka płci i sztuk wizualnych traktowana będzie wieloaspektowo. Przyjęte formy – wykładu i dyskusji umożliwią słuchaczom nie tylko zdobycie wiedzy, ale pozwolą także na czynny, aktywny udział w wymianie poglądów i doświadczeń.