środa, 24 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Problemy edukacji kulturalnej i artystycznej"

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Problemy edukacji kulturalnej i artystycznej

15-16 marca 2012
miejsce: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Koło Naukowe Kulturoznawców – Sekcja Medioznawcza UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Celem konferencji jest namysł nad współczesną edukacją kulturalną i artystyczną młodzieży i dorosłych prowadzoną przez instytucje kultury. Pragniemy podjąć dyskusję nad formami animacji kulturalnej, ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji kulturowych współczesnych odbiorców sztuki. Czy współczesna sztuka może być prezentowana w sposób interaktywny i w jaki sposób może być wykorzystywana do działań edukacyjnych? W jaki sposób edukacja może być związana z komunikacją wartości artystycznych? Jaką rolę w edukacji kulturalnej ogrywają koordynatorzy, animatorzy i twórcy warsztatów? Jak zbudować dobry program edukacyjny dla instytucji kultury? Jak instytucja kultury może przygotować się do prowadzenia działań edukacyjnych, jakie cele powinna osiągnąć poprzez edukację artystyczną? Jak może wyglądać współpraca pomiędzy uniwersytetem a instytucjami kultury ? Kto jest odbiorcą działań edukacyjnych instytucji kultury i jakie kompetencje posiada i powinien posiadać? Wreszcie - jak badać instytucje kultury i prowadzone przez nie działania edukacyjne?

PROGRAM

I DZIEŃ - 15 marca

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00– otwarcie konferencji

I. Edukacja kulturalna i artystyczna wobec zmian społecznych
9.20-9.40
dr Danuta Michałowska (Instytut Filozofii UAM, Poznań)
Edukacja artystyczna w neoliberalnej kulturze – dokąd zmierzamy?

9.40-10.00
dr Małgorzata Stępnik (Instytut Sztuk Pięknych, UMCS, Lublin)
Bunt, niezależność i transgresja na sprzedaż. O społecznych rytuałach tworzenia oraz odbioru sztuki „trudnej”

10.00-10.20
dr Marcela Kościańczuk (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Projekty twórczości zaangażowanej w zmianę społeczną jako modele edukacji dialogicznej

10.20-11.00 - dyskusja
11.00-11.15 - przerwa

II. Instytucjonalne aspekty edukacji kulturalnej i artystycznej
11.15-11.35
Kazimierz M. Łyszcz (Radom)
Zmiany modelu powszechnego kształcenia estetycznego w Polsce

11.35-11.55
Mariusz Borkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS, Warszawa)
Edukacja artystyczna i kulturalna w kształceniu ogólnym jako element procedur osiągania celów przez instytucje kultury

11.55-12.15
dr Małgorzata Okupnik (Wydział Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej, AM, Poznań)
Extra portas. O edukacji kulturalnej krytycznie

12.15-12.35
Michał Brol (Instytut Psychologii, UŚ, Katowice)
Rola psychologa i uniwersytetu w edukacji kulturalnej. Przykład edukacji filmowej

12.35-13.10 - dyskusja
13.10 – 13.25 - przerwa

III. Nowe formy i koncepcje w kształceniu kulturalnym i artystycznym
13.25-13.45
dr Przemysław Strożek (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Dj-ing nauką o kulturze. Strategie edukacyjne Paula D. Millera a.k.a. Dj-a Spooky’ego

13.45-14.05
dr Karolina Buczkowska (Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Poznań)
Edukacja kulturalna i artystyczna poprzez turystykę kulturową

14.05-14.25
Tomasz Chwiałkowski (Toruń)
Muzea narracyjne. Nowe metody oddziaływania i przekazu kultury

14.25-15.00 - dyskusja
15.00-15.15 - przerwa

IV. Praktyki i doświadczenia edukacyjne cz. I
15.15-15.35
Tadeusz Wieczorek (Centrum Sztuki Dziecka, Poznań)
Przełamywanie stereotypów w edukacji artystycznej na przykładzie Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

15.35-15.55
Ewelina Jurasz (Komisja Kultury ZUSS UMCS, Lublin)
Rola animatora kultury i współpraca międzysektorowa na przykładzie „Akcji-Start!”

15.55-16.15
Bogumiła Śniegocka, Anna Chachulska (Zamek Królewski na Wawelu, Kraków)
Sztuka dawna we współczesnych działaniach edukacyjnych na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu

16.15-16.50 dyskusja

II DZIEŃ -16 marca
8.30-9.00 – rejestracja uczestników

V. Kształtowanie kompetencji odbiorców i uczestników działań kulturalnych i artystycznych
9.00-9.20
dr Anna Roter-Bourkane (Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, UAM, Poznań)
Sztuka polska w podręcznikach języka polskiego jako obcego

9.20-9.40
Małgorzata Stasiak (Instytut Sztuk Audiowizualnych, UJ, Kraków)
Film mostem do innych sztuk – edukacja filmowa jako ważny element kształcenia kulturalnego

9.40-10.00
Agnieszka Gil (Instytut Pedagogiki, UWr, Wrocław)
Homo cinematicus – problemy uwspółcześnionego odbioru w oparciu o badania własne

10.00 -10.20
Dorota Dolata (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Ile kosztuje „Dama z łasiczką”, czyli o problemach edukacji w przestrzeni galerii komercyjnej

10.20-11.00 dyskusja
11.00-11.15 przerwa

VI. Partycypacja i działanie w edukacji artystycznej i kulturalnej

11.15-11.35
Karolina Zielazek-Szeska (Wydział Historyczny, UAM, Poznań)
Performance a historia - warsztaty w Muzeum Historii Żydów Polskich”. („Jak zbudować muzeum dla dzieci?”, „Gwoździec Re!konstrukcja”)

11.35 -11.55
dr Leszek Karczewski (Instytut Kultury Współczesnej, UŁ, Muzeum Sztuki w Łodzi)
Kłopot z partycypacją (nowa muzeologia)

11.55-12.15
Dorota Ogrodzka (Stowarzyszenie Katedra Kultury, Instytut Kultury Polskiej UW i Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Warszawa)
Edukacja, animacja, doświadczenie. Model antropologiczny

12.15 -12.35
Sonia Rammer (Wydział Edukacji Artystycznej UA, Poznań), Jerzy Gościniak (Instytut Psychologii UAM, Poznań)
O konieczności mówienia o sobie w trzeciej osobie

12.35-13.15 dyskusja
13.15-13.30 przerwa

VII. Praktyki i doświadczenia edukacyjne cz. II
13.30 -13.50
Agnieszka Kerlin (Wydział Filologiczny UG, Gdańsk)
Problem kształtowania kompetencji odbiorców sztuki na przykładzie edukacji artystycznej (teatralnej i dramowej) w odniesieniu do projektów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i działań teatralnych Assistej - Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie (Szkoły Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich)

13.50-14.10
Agnieszka Wieszaczewska (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, UWr, Wrocław)
Kulturoterapia na podwórkach wrocławskiego Nadodrza

14.10-14.30
dr hab. Jacek Jarczewski (Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawicz)
Edukacja artystyczna na przykładzie Prywatnego Ogniska Artystycznego w latach 1990-2010

14.30-15.00 dyskusja

18.00 – dyskusja z udziałem zaproszonych gości
moderatorka: Bogna Świątkowska (Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana)
Janusz Byszewski (koordynator programu Laboratorium Edukacji Twórczej Let, CSW Zamek Ujazdowski)
Sylwester Gałuszka (Kolonia Artystów, Gdańsk)
Mikołaj Robert Jurkowski (Kolonia Artystów, Gdańsk)
Anna Hryniewiecka (dyrektor CK Zamek w Poznaniu)
dr Iwona Kurz (kierownik Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej, Instytut Kultury Polskiej UW)

--------------------------------------

REFERATY

Teksty referatów, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii. Prosimy o przesłanie tekstu w zapisie elektronicznym (edytor Microsoft Word, czcionka Times New Roman). Tekst referatu w formacie A4 wraz ze streszczeniem w języku angielskim (0,5 strony). Tekst o objętości do 1 arkusza wydawniczego (do 40000 znaków wraz ze spacjami). Przypisy należy umieszczać na końcu tekstu. Termin nadesłania referatów do dnia 5.02.2012.

OPŁATA KONFERENCYJNA - dotyczy tylko uczestników z referatami:

Opłata konferencyjna wynosi 130 zł (w tym VAT). W jej ramach organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz otrzymanie wydanej monografii. Wpłaty prosimy kierować do 15.01.2012 na konto:
tytułem: Konferencja: problemy edukacji
odbiorca: Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
61-772 Poznań
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1502 0049 2793

Opieka merytoryczna: dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM)

Sprawy organizacyjne/merytoryczne: Karolina Sikorska (Galeria Miejska Arsenał/Instytut Kulturoznawstwa UAM)
konferencja.edukacja@gmail.com