piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki"

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
"Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki"

19-20 kwietnia 2012
miejsce: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Koło Naukowe Kulturoznawców – Sekcja Medioznawcza UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Na konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia i propozycje ujęć związków, zależności, opozycji i relacji, w jakich funkcjonują instytucje kultury (szczególnie sztuki), kuratorzy, artyści i odbiorcy. Interesuje nas refleksja nad obszarem działań artystycznych, która poddaje analizie kwestię szeroko rozumianej autonomii sztuki, sposobów usytuowania jej w obrębie działań kuratorskich i instytucjonalnych. Chcemy zastanowić się nad krytycznymi modelami oceny działań praktyk artystycznych i instytucjonalnych, zapytać o rolę sztuki w przestrzeni społecznych i kulturowych wartości. Chcemy także zapytać, co może w przestrzeni zdziałać kurator, co aranżer (projektant aranżacji) a co sam artysta, jakie ideologie kryją się za określonymi technikami ekspozycji. W jaki sposób instytucja pośredniczy w przekazywaniu wartości między artystą a odbiorcą? Interesują nas również praktyki krytyczne i kuratorskie, kto wytwarza refleksję krytyczną nad fenomenami kulturowymi, artysta, który tworzy dzieło, kurator, który sytuuje je w określonym kontekście czy też instytucja, która je finansuje? Co można powiedzieć o praktykach „przechwytywania” sztuki przez przemysł kulturowy i jej funkcjonowania w obszarze kultury popularnej? Wreszcie czego odbiorca oczekuje od instytucji, artysty, kuratora, a jakich postaw i kompetencji oczekuje się od odbiorcy?

PROGRAM KONFERENCJI

19.04.2012
I DZIEŃ KONFERENCJI

8.30-9.00 – rejestracja uczestników z referatami (dla osób bez referatów nie jest wymagana rejestracja)
9.00 – otwarcie konferencji

I. Uprawomocnienie - opór
9.15-9.35
Paweł Brożyński (Instytut Historii Sztuki, UJ, Kraków)
Dzieło sztuki w epoce nadprodukcji interpretacji

9.35-9.55
Magda Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej, UW, Warszawa)
Paranoiczne interpretacje, porozumiewawcze mrugnięcia – refleksje wokół niezrealizowanego muralu i Studium do Rannego powstańca Karola Radziszewskiego

9.55-10.15
dr Andrzej Leśniak (Katedra Kultury Współczesnej, UJ, Kraków)
Muzealni modernizatorzy kontra "agrarne społeczeństwo Słowian". Instytucja sztuki w perspektywie teorii aktora-sieci

10.15-10.55 dyskusja
10.55-11.10 przerwa

II. Interakcja - interwencja

11.10-11.30
Małgorzata Szaefer (Galeria Tak, Poznań)
Idea Timelessness Christiana Boltańskiego w odniesieniu do art brut i przyjętych modeli kuratorskich sztuki

11.30-11.50
Katarzyna Jagodzińska (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków)
W stronę codzienności. Miejsce dla sztuki a odbiorca

11.50-12.10
Kamil Lipiński (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
O koncepcji „laboratorium” jako mikrotopii interaktywnej

12.10-12.30
Monika Rosińska (Instytut Socjologii, UAM, Poznań)
Artysta jako etnograf. Project Unité: case study

12.30-13.15 dyskusja
13.15-13.30 przerwa

III. Promocja - dystynkcja
13.30-13.50
Agnieszka Szymańska (Instytut Socjologii, UAM, Poznań)
Główne podmioty świata sztuki – wzajemne relacje i powiązania w kontekście zmieniających się ról

13.50-14.10
dr Karolina Golinowska (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Świat sztuki z perspektywy globalnej polityki kulturalnej

14.10-14.30
Agnieszka Grodzińska
Cultural Standard Time - proces kształtowania współczesnego odbiorcy sztuki na przykładzie kilku zagranicznych strategii promocji kultury

14.30-15.05 dyskusja
15.05-15.20 przerwa

IV. Aranżacja - ekspozycja
15.20-15.40
Karolina Rogóz-Namiotko (Instytut Sztuki, PAN, Warszawa)
Między "street art" a "white cube" - rozważania na temat polskich plakatów wystawowych

15.40-16.00
Marek Wołyński (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Problem ekspozycji sztuki wideo w przestrzeniach galeryjnych

16.00-16.20
Bartłomiej Lis (Muzeum Współczesne, Wrocław)
W i poza „White cube’em” – na czym miałaby polegać ekstremalność pokazywania sztuki w przestrzeni publicznej? Notatki na marginesie wrocławskich działań

16.20-17.00 dyskusja

19.00 – dyskusja z udziałem zaproszonych gości
Udział biorą:
Anna Baumgart
Lidia Krawczyk
Robert Kuśmirowski
Agata Siwiak

moderacja: Joanna Sokołowska

20.04.2012
II DZIEŃ KONFERENCJI

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

V. Krytyka - spór
9.00-9.20
Ewa Opałka, (Instytut Sztuk Audiowizualnych, UJ, Kraków)
Relacje na żywo. Pozycja krytyka w relacji artyści – kurator – krytyk

9.20-9.40
Katarzyna Górska (Institut für Medienwissenschaft, Ruhr-Universität, Bochum).
Czy awangarda jest rodzaju męskiego?

9.40-10.00
Michał Piepiórka (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Z telewizji do galerii. Przypadek filmu "Solidarni 2010" Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego"

10.00-10.40 dyskusja
10.40 -11.00 przerwa

VI. Upamiętnianie - archiwizowanie
11.00-11.20
Sylwia Szykowna (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Artysta dostawcą kontekstów – sztuka baz danych w kulturze nadmiaru informacji

11.20-11.40
Aleksandra Glinka
Instytucja między pamięcią a polityką. Wpływ nowych muzeów historycznych na społeczną świadomość przeszłości

11.40-12.15 dyskusja
12.15-12.30 przerwa

VII. Przechwycenie - użycie
12.30-12.50
Wojciech Ciesielski (Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie)
Kurator – manipulator – tłumacz

12.50-13.10
Tomasz Żaglewski (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Wychodząc z multipleksu. Polemicznie o śmierci instytucji kina

13.10-13.30
Natalia Mrozkowiak-Nastrożna (Instytut Artystyczny, UMK, Toruń)
Pytania o współczesne muzeum sztuki (edukacja, krytyka, muzeum-znak, przestrzeń kulturalno-rozrywkowa)

13.30-13.50
Piotr Juskowiak (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań)
Gentryfikacja jako gentryfikcja - artystyczny sposób produkcji i restrukturyzacja miasta

13.50-14.30 dyskusja
14.30-14.45 przerwa

VIII. Kooperacja - translacja
14.45-15.05
Dorota Walentynowicz (artystka), Iwona Bigos (Galeria Miejska w Gdańsku)
Między symbiozą a władzą: dialog w relacji artysta - kurator

15.05-15.25
Agnieszka Wołodźko (CSW Łaźnia, Gdańsk)
Sztuka partycypacyjna na przykładzie praktyk w krajach skandynawskich

15.25-15.45
Maria Jankowska-Andrzejewska
Autonomia sztuki czy sztuka autonomii? Działalność katalońskich Fundació Joan Miró i Fundació Antoni Tàpies

15.45-16.05
Iwo Zmyślony (Instytut Filozofii, UW, Warszawa)
Habitualne rozumienie kontekstu – funkcje heurystyczne i performatywne

16.05-16.45 – dyskusja

Zakończenie konferencji

[na konferencję i czwartkową dyskusję z udziałem zaproszonych gości - wstęp wolny]

Opieka merytoryczna: dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM)

Sprawy organizacyjne/merytoryczne: Karolina Sikorska (Galeria Miejska Arsenał/Instytut Kulturoznawstwa UAM) artysta.kurator@gmail.com, współpraca: Katarzyna Rosicka: artysta.kurator@gmail.com