niedziela, 23 czerwca otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

"Nowy Stary Rynek" - pierwsze spotkanie z cyklu

Termin: czwartek, 3 grudnia 2015, godz. 18:00

Organizator: Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznań

Współorganizator: Galeria Miejska "Arsenał"

Prowadzenie: Jakub Głaz

Gość spotkania: prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Na pierwszym spotkaniu prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dyrektor Instytutu Socjologii Wydz. Nauk Społecznych UAM przedstawi socjologiczny obraz / portret Starego Rynku. Odbędzie się także dyskusja na temat charakteru, pożądanych i dopuszczalnych funkcji tej przestrzeni miejskiej jaką jest Stary Rynek. Podczas spotkania będziemy się starali znaleźć odpowiedzi na pytania między innymi o to jakie działania i zjawiska powinno się wyeliminować, komu i na jakich zasadach przestrzeń Starego Rynku może być udostępniana.

Przy okazji pierwszego spotkania zostanie wyróżnionych kilka spośród prac umieszczonych na wystawie, która prezentowana była na Starym Rynku w sierpniu i wrześniu br., prac studentów Architektury Politechniki Poznańskiej.

Zamiarem organizatorów w trakcie kolejnych 2-3 dyskusji (w I kwartale 2016) jest także przedstawienie wyników kończących się badań archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, które w zasadniczy sposób rzutować będą na przyszłe rozwiązania techniczne przebudowy płyty Starego Rynku, dalej - zastanowić się nad koniecznością wymiany / modernizacji infrastruktury podziemnej, oraz – na zakończenie – porozmawiać o sprawach zagospodarowania, wystroju i „klimatu” Rynku.

Najistotniejsze wnioski i postulaty z wszystkich spotkań zostaną następnie opracowane jako wytyczne do sformułowania warunków konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt przebudowy płyty i zagospodarowania Starego Rynku.