piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Nowy cykl spotkań - Płeć w sztukach wizualnych

Pierwsze spotkanie z cyklu Płeć w sztukach wizualnych
22.01.2009 godz. 19.00

dr hab. Małgorzata Radkiewicz - „ReKONSTRUOWANIE męskości i kobiecości w kinie oraz sztuce współczesnej”
Na podstawie filmów oraz prac video pokazane będzie jak zmienia się podejście do męskości i kobiecości zarówno w kinie hollywoodzkim jak i w produkcjach niezależnych oraz w sztuce medialnej. Na wszystkich tych obszarach dokonuje się redefinicja gender, co widać wyraźnie w wizerunkach bohaterów, relacjach między płciami a nawet sposobach filmowania
Po wykładzie dyskusja, którą poprowadzi dr Magdalena Kamińska (UAM, Instytut Kulturoznawstwa)

dr hab. Małgorzata Radkiewicz jest adiunktem w Katedrze Mediów Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filmoznawczyni, zajmuje się zagadnieniami współczesnego kina i mediów oraz problemem gender czyli społeczno-kulturowej tożsamości płci; autorka książek poświeconych tej problematyce i twórczości kobiet-reżyserek oraz szeregu artykułów na temat artystycznej kreacji w kinie, tożsamości kulturowej i tożsamości płciowej. Założycielka i koordynatorka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender.
Publikacje książkowe:
W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter
Derek Jarman. Portret indywidualisty
Młode wilki polskiego kina. Kategoria gender w debiutach lat 90.
Redagowane książki:
Gender w humanistyce
Gender, kultura, społeczeństwo
Gender w kulturze popularnej
Gender – konteksty
Reżyserki kina – tradycja i współczesność
Autorka kilkudziesięciu artykułów w tomach zbiorowych, czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Laureatka nagród przyznawanych w Konkursie na Najlepszą pracę Naukową za lata 1999-2000 i 2000-2001 zorganizowanym przez Towarzystwo Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Magdalena Kamińska - adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji.

Informacje o cyklu:
Nowy cykl spotkań w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – Płeć w sztukach wizualnych

Cykl – Płeć w sztukach wizualnych to projekt złożony z wykładów i dyskusji, którego tematyka oscyluje wokół zagadnień płci i sztuki. Zapraszani przez galerię Arsenał goście to osoby zajmujące się badaniem, analizą i komentowaniem wydarzeń i zjawisk mających miejsce w tych sferach. W swej działalności naukowej i krytycznej interesują się związkami, jakie wytwarzane są między płcią a kulturą wizualną, pytają o konsekwencje określonych przedstawień płci w sztuce, o ich społeczne i kulturowe uwarunkowania i efekty, jakie wywierają na publiczność. Sztuki wizualne rozumiemy jako szerokie spektrum działań artystycznych dotyczących filmu, fotografii, malarstwa, instalacji wideo, animacji, grafiki, net artu, performance.
Płeć w sztukach wizualnych to projekt obejmujący bardzo zróżnicowany obszar zagadnień. Poruszane są w nim tematy związane z obecnością genderowych wizerunków w artystycznej sferze wizualnej i ich hierarchią, stawiane są pytania o status mężczyzn i kobiet w sztuce, o ich status jako artystów, modeli, odbiorców. Jak w sztuce przejawia się reprezentacja? Jak działa medium – czy jest ono ideologicznie przezroczyste i jaki wpływ ma na treści, które przekazuje? Jak prezentuje się twórczość kobiet a jak mężczyzn – i czy te podziały dają się jeszcze utrzymać? Jaką rolę w sztukach wizualnych odgrywa seksualność? Czy w jakikolwiek sposób naznacza ona dzieło, nadaje mu określony charakter, czy w ogóle przypisywane jest jej jakieś znaczenie?
Problematyka ta wiąże się również z wieloma, zróżnicowanymi filozofiami. Postawimy pytania o inspiracje, dowiemy się, jakie koncepcje stanowią użyteczny wkład w analizę sztuk wizualnych pod kątem płci. Będziemy interpretować dzieła wpisane już w „kanon”, jak i te sytuujące się poza nim – zastanowimy się także nad samym sensem owego rozgraniczenia. Będziemy mogli przyjrzeć się twórcom „arcydzieł” i samym „arcydziełom” i zapytamy ponownie za Lindą Nochlin – „Dlaczego nie było wielkich artystek?”
Wiele uwagi zostanie poświęcone najnowszej sztuce współczesnej i metamorfozom, jakie stale zachodzą na tym polu, które odzwierciedlają zmieniającą się sytuację społeczno-kulturalną w Polsce i na świecie. Poddane analizie zostaną ulegające przemianom sposoby obrazowania płci. Dowiemy się, jak nowoczesne środki artystyczne kształtują relacje między płciami, jaki wpływ na sposób odbioru wytworu, obiektu ma postęp technologiczny i wiążące się z nim możliwości korzystania z coraz szerszego repertuaru środków i form.
Cykl Płeć w sztukach wizualnych ma za zadanie poddać te, jak i wiele innych problemów, szczegółowej analizie, która pozwoli zainteresowanym osobom zdobyć pewne kompetencje w poruszaniu się po obszarze omawianych zagadnień. Problematyka płci i sztuk wizualnych traktowana będzie wieloaspektowo. Przyjęte formy – wykładu i dyskusji umożliwią słuchaczom nie tylko zdobycie wiedzy, ale pozwolą także na czynny, aktywny udział w wymianie poglądów i doświadczeń.

dsc04651

dsc04652