czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

LAB EAST 30 photographic positions from Central and Eastern Europe

Spotkanie w ramach 7. Biennale Fotografii:
Spotkanie z udziałem Horsta Kloevera oraz Katarzyny Majak
prezentujące projekt artystyczny „LAB EAST 30 photographic positions from Central and Eastern Europe”

26.10.2011, godz. 18.00

Dla wielu młodych artystów z centralnej i wschodniej Europy fotografia oferuje bezpieczną pozycję – pozycję obserwatora natężonych zmian społecznych. Staje się też środkiem poszukiwania tożsamości. Młodzi artyści, którzy wzięli udział w projekcie LAB EAST, dyskutują nowe prądy myślowe, podejmują refleksję nad zjawiskami społeczno-kulturowymi. W ich fotografiach forma nie dominuje nad treścią. Zamiast tego pojawia się empatia, błyskotliwa krytyka, z humorem ukazują swoje najbliższe otoczenie… Prezentacja projektu ma celu podjęcie dyskusji dotyczącej współczesnych estetyk fotografii i postawienie ważnych społecznie pytań.

wstęp wolny