poniedziałek, 20 maja dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

KURATOR W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH

KURATOR W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH:
reforma czy fanaberia?
16-17 grudnia 2010
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

czwartek, 16 grudnia:
16:00 – 18:00
Kim jest kurator?
O ile w sztukach wizualnych pozycja kuratora jest ugruntowana i niepodważalna, o tyle w sztukach performatywnych jest to zawód stosunkowo nowy i niedookreślony. Uczestników panelu chcemy poprosić o zdefiniowanie kuratorskiej tożsamości oraz próbę zakreślenia zadań, jakie stoją przed kuratorem. To, co odróżnia współczesnego kuratora od jego poprzedników – obiektywnych ekspertów – to coraz bardziej rozmyta granica, jaka oddziela go od artysty: emocjonalny odbiór jest nie mniej ważny w jego pracy od percepcji intelektualnej. Czy jednak wpisany w instytucjonalną i polityczną dynamikę kurator może pozwolić sobie na wolność artysty?
Moderator: Agata Siwiak (Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, Zakład Dramatu i Teatru UAM)
Paneliści: Ana Brzezińska (HOBO Foundation), Joanna Leśnierowska (Stary Borowar Nowy Taniec), Sebastian Majewski (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu), Joanna Warsza (Fundacja Laury Palmer)

18:00 – 18:30
Przerwa na kawę

18:30 – 20:30
Polityka kulturalna Poznania. Interdyscyplinarnie o Poznaniu

Chcemy zadać pytanie, czy Poznań posiada spójną i czytelną koncepcję promocji własnej marki poprzez działalność kulturotwórczą. Jeśli tak, to gdzie szukać punktów wspólnych łączących Festiwal Malta, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra i Święto Pyry (Dni Pyrlandii)? Dzięki konsekwentnej i przemyślanej polityce kulturalnej miasto nie tylko zyskuje wymierne korzyści finansowe związane z rozwojem turystyki, czy wzrostem zatrudnienia, ale przede wszystkim określa własną tożsamość. Czym jest dzisiejszy Poznań? Czy jego artystyczny kształt można powierzyć mnożącym się kuratorskim kolektywom? Dyskusja ta stawia również pytanie o status kuratora, który z pomocą artystycznych inicjatyw ma szanse dotrzeć do ducha miejsca, wypieranych treści zapisanych w pamięci miast i ich mieszkańców. Debata na ten temat ma szanse wytyczyć potencjalne ścieżki prowadzące stolicę Wielkopolski do zajęcia właściwego jej miejsca na kulturalnej mapie Polski.
Moderator: Bartosz Frąckowiak (HOBO Foundation, Zakład Dramatu i Teatru UAM)
Paneliści: Małgorzata Kuzdra (Kino Muza), Marcin Maćkiewicz (PSIT, Federacja madeinpoznan.org), Michał Merczyński (Malta Festival Poznań), Ewa Wójciak (Teatr Ósmego Dnia)

piątek, 17 grudnia:
16:00-18:00
Projekt kuratorski a odbiorca. Czytanie projektu jako całości

Wprowadzenie zarządzania projektowego wymaga także wykształcenia odpowiedniej świadomości wśród uczestników życia kulturalnego. Projekt kuratorski, mimo że zbiera działania z wielu dyscyplin sztuki, z założenia tworzy spójną artystycznie i ideowo całość. Co zatem należy uczynić, by jego odbiór był pełny, a nie koncentrował się tylko na pojedynczym dziele? Jakie zadanie w tej kwestii stoi przed kuratorem, a jakie przed krytykiem, który kształtuje opinię publiczną? Jak powinien być modyfikowany system edukacji kulturalnej wobec dokonujących się przekształceń?
Paneliści: prof. Ewa Guderian-Czaplińska (Zakład Dramatu i Teatru UAM), Marta Keil (Instytut Adama Mickiewicza), Tomasz Kiereńczuk (Teatr Nowy w Krakowie, „Didaskalia”, „Dwutygodnik”), Joanna Warsza (Fundacja Laury Palmer)

18:00 – 18:30
Przerwa na kawę

18:30 – 20:30
Edukacja teatralna jako projekt kuratorski

Czy stosowanie strategii kuratorskich w teatralnych projektach edukacyjnych mogłoby zreformować ten sektor polityki kulturalnej? Czy różnorodność form edukacyjnych będąca spójnie połączona z merytoryką projektu, może być nową strategią prezentowania wiedzy? Widząc potencjał działań kuratorskich na gruncie edukacyjnym, chcemy zapytać o ciekawe formy aktywizacji odbiorców, możliwość stopniowej edukacji w długofalowej perspektywie projektu kuratorskiego.
Moderator: Magdalena Szpak (Instytut Teatralny)
Paneliści: Marta Kuźmiak (Teatr Polski we Wrocławiu), dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Agnieszka Wołodźko (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku), Fundacja JutrOpera

więcej info:
http://kuratorart.pl/