czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

"Edukacyjny potencjał fotografii" - konferencja naukowa

Termin: 3 grudnia (wtorek)  i 4 grudnia (środa) 2015

Miejsce: Biblioteka Raczyńskich (pl. Wolności 19)

Organizatorzy: Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu

Konferencja towarzyszy 9. edycji Biennale Fotografii w Poznaniu, organizowanemu przez Galerię Miejską „Arsenał” i Centrum Kultury Zamek.

Konferencja poświęcona jest niejednoznacznemu statusowi fotografii w praktykach  edukacyjnych: z jednej strony jest ona narzędziem (wizualizacją, ilustracją, techniką) w pracy edukacyjnej, z drugiej – sama jest przedmiotem nauki i metadyskursem teoretycznym. Wiedza o tym, czym jest fotografia, jako specyficzne medium pośredniczące między ludzkim doświadczeniem świata i rzeczywistością, jest niezbędna we współczesności, posługującej się w dużej mierze za pomocą komunikatów wizualnych. Bez umiejętności ich konstruowania oraz interpretowania zarówno twórcy, jak i  użytkownicy obrazów są bezbronni.

Wiele lat temu Walter Benjamin pytał: „czyż nie jest gorszy od analfabety fotograf nieumiejący odczytać własnych zdjęć?”. Niemal sto lat później problem analfabetyzmu wizualnego (także cyfrowego) nie stracił na znaczeniu. Dlatego też zwracamy uwagę na rolę edukacji fotograficznej i fotografii w edukacji.

Konferencja zaprosić miała do przemyślenia zastosowań fotografii w edukacji naukowej i artystycznej, ale też do rozpoznania sposobów poszerzania wiedzy o wizualnym potencjale obrazów fotograficznych. Jej celem jest również konfrontacja stanowisk badaczy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych z opiniami humanistów i artystów.

Prelegentom zaproponowano następujące tematy do dyskusji:

  1. Fotografia jako narzędzie edukacji.
  2. Fotografia naukowa jako materiał artystyczny.
  3. Obraz – narzędzie nauki.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Marianna Michałowska IK UAM

dr Justyna Ryczek WEA UAP

dr Maciej Szymanowicz UAM

dr Agata Skórzyńska CPE

 

Program:

Czwartek, 3 grudnia

Sesja poranna: 9.00 – 10.30

Otwarcie konferencji

Justyna Ryczek, Marianna Michałowska, Maciej Szymanowicz

Działania artystyczne:

Joanna Hoffmann, Poza powierzchnię

Piotr Wołyński, Niestabilne obrazy – inny model fotografii

Przerwa: 10.30 – 10.45

Sesja przedpołudniowa: 10.45-11.45

Twórczość i edukacja

Agata Iżykowska, Fotografowanie hierofanii

Tomasz Bielak, Notoryczne zawieszanie - wizualno-tekstowe konstrukcje informacyjne.

Przerwa kawowa: 11.45 – 12.15

Sesja południowa: 12.15 – 13.45

Fotografia i opowiadanie świata:

Joanna Szylko-Kwas, Między obrazem a informacją – o funkcji fotografii w prasie

Kalina Kukiełko-Rogozińska, Afganistan na fotografiach Rity Leistner

Marta Smoleń-Sidyk, Visual Storytelling – jak za pomocą obrazu opowiadać historie na odległość?

przerwa: 13.45- 14.30

Sesja popołudniowa 14.30 – 16.00

Fotografia w instytucjach kultury

Witold Kanicki, Trofea, łupy i kolekcje. Wokół edukacyjnej roli muzeów i fotografii

Justyna Budzik, Obrazy i pojęcia - zajęcia dydaktyczne na wystawach fotograficznych

Katarzyna Napierała-Rydz, Warunki skuteczności wykorzystania fotografii w edukacji

17.00 spotkanie na wystawach 9 Biennale Fotografii

 

Piątek, 4 grudnia

Sesja poranna: 9.30 – 10.45

Edukacyjny wymiar dokumentowania

Małgorzata Radkiewicz, Między kreacją a dokumentacją. Podręcznik fotografowania zabytków Janiny Mierzeckiej

Maciej Frąckowiak, Zamiast do szafy. Film dokumentalny jako narzędzie ewaluacji przedsięwzięć kulturowych

kawa 10.45-11.00

Sesja przedpołudniowa: 11.00 – 12.45

Wizualność w badaniach naukowych

Włodzimierz Rączkowski, Tomasz Michalik, Zdjęcie/wizualizacja/obraz i tekst: dwugłos o poznawaniu przeszłości w archeologii

Sławomir Tobis, Fotografia - między terapią a edukacją

Kamil Wnuk, Technokultura jako nowy paradygmat fotografii. Nowe wyzwania edukacji artystycznej

przerwa 12.45 – 13.15

Sesja popołudniowa 13.15-14.45

Lokalność w edukacji

Agnieszka Pajączkowska, „Coś, co zostanie" - lokalne działania fotograficzne wokół „Zapisu socjologicznego" Zofii Rydet

Wojciech Sternak, Być jak Zofia Rydet?

Justyna Szlachta-Misztal, Rola fotografii w literaturze. Motyw fotografii w twórczości Henryka Wańka i Piotra Lachmanna

Dyskusja