niedziela, 14 kwietnia otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Dzielenie sztuki nie dzieli
warsztaty dla dzieci i młodzieży
16-27.08.2021 (oprócz soboty i niedzieli), g. 15.00-18.00

Spotkania adresowane są do dzieci i młodzieży z rodzin polskich, białoruskich, rosyjskich i ukraińskich, w wieku od 10 do 13 lat. Punktem wyjścia do pracy twórczej będą opowieści dobrze znane wszystkim dzieciom: bajki i legendy. Podczas warsztatów dzieci przygotują własną artystyczną interpretację wybranej historii, w dowolnej formie: plastycznej, teatralnej lub mieszanej. W efekcie dzieci zobaczą, że dobrze im znana opowieść może zostać ujęta w nowy sposób. Nie będą to tylko ćwiczenia z tworzenia, ale także negocjowanie i poszukiwanie odpowiednich form komunikacji. Wszystko to pozwoli na bliższe poznanie innej kultury, w twórczej i przyjaznej atmosferze.

Cykl obejmuje 10 spotkań: 9 dni warsztatów oraz wieńczące całość spotkanie piknikowe z rodzinami.

Zajęcia będą w języku polskim, jednak w razie potrzeby zapewnimy także tłumaczenie na język ukraiński i rosyjski.

Większość zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu, w ogrodzie Strefy Do_Wolności.


Prowadzenie:

Elżbieta Niewiadomska, Joanna Spychała (Stowarzyszenie Lepszy Świat)

Małgorzata Bobrowska, Aleksandra Jarocka (Fundacja Bezlik)

Miejsce: Strefa Do_Wolności, ul. Nowowiejskiego 15/15a, Poznań

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje i zapisy: kinga.mistrzak@arsenal.art.pl

W mailu prosimy podać wiek dziecka oraz zaznaczyć, czy potrzebne będzie wsparcie językowe w postaci tłumaczenia na język rosyjski lub ukraiński.

Na zgłoszenia czekamy do 31.07.2021 r.


Деление искусства его не разделяет – занятия для детей и молодежи

Встречи для детей и подростков, в возрасте от 10 до 13 лет, из польских, белорусских, российских и украинских семей. Отправной точкой для творческой работы будут рассказы, хорошо известные всем детям: сказки и легенды. Во время занятий дети приготовят собственную художественную интерпретацию выбранной истории, в любой форме, например, изобразительной, театральной или смешанной. В результате дети увидят, что хорошо знакомый рассказ может быть воспринят с новой точки зрения. Это будут не только творческие упражнения, а также определение и поиск подходящих форм общения. Все это позволит ближе познакомиться с другой культурой, в творческой и дружеской атмосфере.

Цикл включает в себя 10 встреч: 9 дней занятий и заключительную встречу-пикник для всей семьи.

Занятия будут проходить на польском языке, но при необходимости, мы обеспечим перевод на украинский или русский языки.

Большинство занятий будут проходить на свежем воздухе, в саду «Strefa Do_Wolności».


Ведущие занятий:

Эльжбета Невядомска и Йоанна Спыхала (Ассоциация Лучший мир)

Малгожата Бобровска и Александра Яроцка (Фундация Бэзлик)

Место проведения: «Strefa Do_Wolności», ул.  Нововейского 15/15а (Nowowiejskiego 15/15a), Познань

Участие в занятиях бесплатное. Количество мест ограничено.

Информация и запись на занятия: kinga.mistrzak@arsenal.art.pl

В электронном письме укажите возраст ребенка, и нужна ли вам будет языковая помощь в виде перевода на русский или украинский языки.

Ждем ваших заявок до 31.07.2021 г.

tłum. Yuliya Zalozna