czwartek, 20 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Bliżej siebie – cykl interdyscyplinarnych spotkań terapeutycznych
Usłysz, poczuj i zobacz siebie w czarce herbaty
13.03.2023, g. 11.30-13.45

W trakcie spotkania będzie można doświadczyć muzykoterapeutycznego zastosowania mis tybetańskich, a także technik uważności podczas ceremonii parzenia herbaty. Uczestnicy(-czki) doznają głębokiej relaksacji oraz zbliżą się do swoich emocji i przeżyć wewnętrznych poprzez wykorzystanie zmysłu słuchu, węchu i smaku. Podczas moderowanej degustacji herbat z różnych zakątków świata, każdy(-a) będzie mógł(-a) zwizualizować swoje sensoryczne wrażenia na kołowym wykresie smaków i zapachów, a następnie na jego podstawie stworzyć mandalę myśli i emocji. Uczestnicy(-czki) spotkania będą mogli(-ły) doświadczyć uspokojenia, odprężenia oraz bliskiego kontaktu z samym(-ą) sobą – swoimi myślami i emocjami, którymi będą też mogli(-ły) się zaopiekować przy wsparciu prowadzącej.


Spotkania adresowane do osób dorosłych. Zapraszamy także obcokrajowców – zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego. Zachęcamy do uczestniczenia w całym cyklu, ale można też wziąć udział w pojedynczych zajęciach.

prowadzenie: Agata Ożarowska

zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl, tel. 692 202 068


UA
Ближе к себе — серия междисциплинарных терапевтических встреч
Почуй, відчуй і побач себе в чашці чаю
Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Місце проведення: вул. Шиперська 2
Під час зустрічі ви познайомитеся з музика - терапевтичним використанням тибетських чаш, а також техніками усвідомленості під час чайної церемонії. Учасники відчують глибоке розслаблення і наблизяться до своїх емоцій і внутрішніх переживань завдяки використанню органів почуттів — слуху, нюху і смаку. Під час дегустації чаїв з усього світу кожен учасник зможе візуалізувати свої сенсорні враження на круговій діаграмі смаків і запахів, а потім створити на її основі мандалу думок і емоцій. Учасники зустрічі зможуть відчути спокій і розслаблення, встановити тісний контакт з собою — своїми думками, про які вони також зможуть подбати за підтримки ведучої.

RU
Ближе к себе — серия междисциплинарных терапевтических встреч
Услышь, почувствуй и увидь себя в чашке чая
Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Место проведения: ул. Шиперская 2
Во время встречи вы познакомитесь с музыка - терапевтическим использованием тибетских чаш, а также техниками осознанности во время чайной церемонии.
Участники испытают глубокое расслабление и приблизятся к своим эмоциям и внутренним переживаниям благодаря использованию органов чувств — слуха, обоняния и вкуса. Во время дегустации чаев со всего мира каждый участник сможет визуализировать свои сенсорные впечатления на круговой диаграмме вкусов и запахов, а затем создать на ее основе мандалу мыслей и эмоций. Участники встречи смогут испытать спокойствие и расслабление, установить тесный контакт с собой — своими мыслями, о которых они также смогут позаботиться при поддержке ведущей.

tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna