wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Bliżej siebie – cykl interdyscyplinarnych spotkań terapeutycznych
Zanurz się – poczuj zdrowotną siłę przyrody
3.04.2023, g. 11.30-13.45

Uczestnicy(-czki) skorzystają ze spaceru shinrin yoku – czyli japońskiej sztuki czerpania siły z natury nazywanej „kąpielami leśnymi”. Doświadczą oni(-e) zdrowotnego działania wytwarzanych przez drzewa fitoncydów, zapoznają się z praktykowaniem uważności oraz relaksacji podczas doświadczania zjawisk przyrodniczych. Przyroda będzie odbierana wszystkimi zmysłami, szczególnie zostaną do tego celu pobudzone zmysły dotyku, słuchu i węchu. Spacer będzie zawierał elementy ornitoterapeutyczne – uczestnicy(-czki) skupią się na obserwacji ptaków oraz próbie ich identyfikacji po głosie. Zakończeniem będzie wspólne zaparzenie i picie naparów z zebranych po drodze roślin.


Spotkania adresowane do osób dorosłych. Zapraszamy także obcokrajowców – zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego. Zachęcamy do uczestniczenia w całym cyklu, ale można też wziąć udział w pojedynczych zajęciach.

prowadzenie: Agata Ożarowska

miejsce: Park Szelągowski

zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl, tel. 692 202 068


UA

Ближче до себе — серія міждисциплінарних терапевтичних зустрічей

Поринь — відчуй оздоровчу силу природи

Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Місце проведення: Park Szelągowski

Учасники насолодяться прогулянкою сінрін-йоку —японським мистецтвом черпати сили у природи, званим «лісовим купанням». Учасники також випробують на собі оздоровчу дію фітонцидів, що виділяються деревами, і познайомляться з практикою усвідомленості і релаксації, спостерігаючи за природними явищами. Природа буде сприйматися всіма органами почуттів, особливо для цього будуть стимулюватися дотик, слух і нюх. Прогулянка включатиме орнітотерапевтичні елементи — учасники спостерігатимуть за птахами та намагатимуться ідентифікувати їх за звуками та співами. Прогулянка завершиться спільним приготуванням і розпиванням настоїв з рослин, зібраних по дорозі.


RU

Ближе к себе — серия междисциплинарных терапевтических встреч
Окунись — почувствуй оздоровительную силу природы
Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Место проведения: Park Szelągowski

Участники насладятся прогулкой синрин-йоку — японским искусством черпать силы у природы, называемым «лесным купанием». Участники также испытают на себе оздоровительное действие фитонцидов, выделяемых деревьями, и познакомятся с практикой осознанности и релаксации, наблюдая за природными явлениями. Природа будет восприниматься всеми органами чувств, особенно для этого будут стимулироваться осязание, слух и обоняние. Прогулка будет включать орнитотерапевтические элементы — участники будут наблюдать за птицами и попытаются идентифицировать их по звукам и пению. Прогулка завершится совместным приготовлением и распитием настоев из растений, собранных по пути.


tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna