piątek, 19 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Bliżej siebie – cykl interdyscyplinarnych spotkań terapeutycznych
Porozmawiaj z nim – poznaj siebie z fotograficznego portretu
27.03.2023, g. 11.30-13.45

Po krótkiej relaksacji w dźwiękach mis tybetańskich, uczestnicy(-czki) będą pozować do zdjęć, a następnie analizować własne portrety. Każdemu(-ej) uczestnikowi(-czce) zostanie zrobiona krótka, profesjonalna fotograficzna sesja portretowa. Wykorzystując wydruki powstałych portretów oraz portretów z własnych telefonów, uczestnicy(-czki) zostaną zaproszeni do nawiązania dialogu z samym(-ą) sobą i swoimi emocjami.


Spotkania adresowane do osób dorosłych. Zapraszamy także obcokrajowców – zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego. Zachęcamy do uczestniczenia w całym cyklu, ale można też wziąć udział w pojedynczych zajęciach.

prowadzenie: Agata Ożarowska

zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl, tel. 692 202 068


UA

Ближче до себе — серія міждисциплінарних терапевтичних зустрічей

Поговори з ним/нею — впізнай себе по фотопортрету

Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Місце проведення: вул. Шиперська 2
Після короткої релаксації під звуки тибетських чаш учасники будуть позувати для фотографії, а потім проаналізують свої портрети. Кожен учасник зможе взяти участь у короткій професійній фотопортретній сесії. Використовуючи отримані роздруковані портрети і фотографії-портрети з власних телефонів, учасникам буде запропоновано вступити в діалог з самим собою і своїми емоціями.

RU
Ближе к себе — серия междисциплинарных терапевтических встреч
Поговори с ним/ней — узнай себя по фотопортрету
Встречи предназначены для взрослых. Приглашаем также иностранцев. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков. Мы советуем вам принять участие во всем цикле, но вы также можете участвовать в отдельных занятиях.
Ведущая: Агата Ожаровская
Запись: joanna.tekla@arsenal.art.pl
Место проведения: ул. Шиперская 2
После короткой релаксации под звуки тибетских чаш участники будут позировать для фотографии, а затем анализировать свои портреты. Каждый участнику сможет поучаствовать в короткой профессиональной фотопортретной сессии. Используя полученные распечатанные портреты и фотографии-портреты с собственных телефонов, участникам будет предложено вступить в диалог с самим собой и своими эмоциями.

tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna