wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Bliżej siebie #4 | Ближче до себе №4 | Ближе к себе № 4
Mój raj | Мій Рай | Мой Рай
29.05.2024, g. 10.00-12.00

Podczas warsztatów poznamy technikę fotograficzna, jaką jest cyjanotypia. Wykorzystując światło, sole żelaza, papier i elementy ze świata przyrody, wykonamy proste, ale efektowne prace. Do obudzenia wyobraźni i artystycznych wizji wykorzystamy sztukę storytellingu. Przedstawiona opowieść będzie inspiracją do stworzenia za pomocą techniki cyjanotypii metaforycznego odbicia naszych potrzeb, pragnień i marzeń. Postaramy się je odkryć i nazwać, by móc ruszyć w drogę do ich spełnienia.

prowadzenie: Agata Ożarowska

zapisy / informacje: joanna.tekla@arsenal.art.pl


UA

Під час майстер-класу ми познайомимось із фотографічною технікою ціанотипії. Використовуючи світло, солі заліза, папір та елементи зі світу природи, ми створимо прості, але ефектні роботи. Для пробудження уяви та художнього бачення ми будемо використовувати сторітеллінг. Представлена історія стане натхненням для створення за допомогою техніки ціанотипії метафоричного відображення наших потреб, бажань та мрій. Ми намагатимемося відкрити і назвати їх, щоб рухатися до їх здійснення.

Ведуча: Агата Ожаровська

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


RUS

Во время мастер-класса мы познакомимся с фотографической техникой цианотипии. Используя свет, соли железа, бумагу и элементы из мира природы, мы создадим простые, но эффектные работы. Для пробуждения воображения и художественного видения мы будем использовать сторителлинг. Представленная история послужит вдохновением для создания с помощью техники цианотипии метафорического отражения наших потребностей, желаний и мечтаний. Мы постараемся открыть и назвать их, чтобы двигаться к их осуществлению.

Ведущая: Агата Ожаровская

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna