wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Bliżej siebie #3 | Ближче до себе №3 | Ближе к себе № 3
Esencja | Сутність | Сущность
21.05.2024, g. 10.00-12.00

Podczas moderowanej degustacji poznamy herbaty z różnych stron świata. Uruchomienie zmysłu węchu i smaku będzie wstępem do tego, by wykonać swój fotograficzny autoportret. Korzystając z technik fototerapeutycznych, postaramy się spotkać z własnym wnętrzem, poznać siebie samych na nowo. Będzie to próba szczerej osobistej rozmowy oraz odbudowania lub stworzenia przyjaźni z sobą samym.

prowadzenie: Agata Ożarowska

zapisy / informacje: joanna.tekla@arsenal.art.pl


UA

Під час дегустації ми познайомимося із чаями з різних куточків світу. Активізація нюху та смаку буде початком створення фотографічного автопортрета. Використовуючи фототерапевтичні техніки, ми спробуємо зустрітися з нашим внутрішнім «Я» і пізнати себе заново. Це буде спроба чесної особистої розмови та відновлення або створення дружніх відносин із самим собою.

Ведуча: Агата Ожаровська

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


RUS

Во время дегустации мы познакомимся с чаями из разных уголков мира. Активизация обоняния и вкуса будет началом к созданию фотографического автопортрета. Используя фототерапевтические техники, мы попытаемся встретиться с нашим внутренним «Я» и узнать себя заново. Это будет попытка честного личного разговора и восстановления или создания дружеских отношений с самим собой.

Ведущая: Агата Ожаровская

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna